Till startsida
Webbkarta

Institutionen för medicin

Välkommen till Göteborgs universitets största institution!

Vår verksamhet sträcker sig över stora kunskapsområden, där vi bedriver framgångsrik forskning, från molekyl till samhälle.

Forskningen omfattar flera av de stora folksjukdomarna, däribland hjärt-kärlsjukdom, diabetes, fetma och reumatism. Andra viktiga forskningsområden är samhällsmedicin och folkhälsa, lungmedicin och allergologi samt gastrointestinal forskning.


Aktuellt från institutionen

 


Cecilia Björkelund -årets allmänläkarvän
Svenska Distriktsläkarföreningen delar varje år ut ett hederspris till någon - som genom sitt agerande och renommé stärkt bilden av svensk primärvård och distriktsläkare.

Läs mer på Allmänmedicins webbplats

 


Foto: Christina Ylander


Lagspelare på alla plan
För Marie Lagerguist handlar även forskningen om att ha ett bra team. "Många säger att forskning är ett ensamjobb. Men jag ser det snarare som ett lagarbete där alla har samma mål, precis som i fotboll...", säger Marie Lagerquist.

Läs mer om hennes tankar i GU-JOURNALEN nr 2 April 2015Marie Lagerquist får nyinstiftat pris

Tillsammans med Jan Holmgren får hon nu pris av Göteborgs Läkarsällskap och Sahlgrenska akademin för framstående forskning inom det medicinska området.


Läs mer om dem och priset i en artikeln i  AkademiLiv.

 

 

 

bild kvinna och man

Doktorandportalen

Information, regler och blanketter för forskarutbildningen

studenter

Utbildningar vid Sahlgrenska akademin

Information om våra program och kurser