Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Energimetabolism och fysisk aktivitet


Mätning av energiomsättning och dess komponenter har länge varit en central del i avdelningens forskning. Inom detta område bedrivs såväl metodutveckling som tillämpning av metoder i kliniska försök och fältstudier.

Forskningsprojekt:

Energiomsättning vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Det har visat sig att många patienter med KOL samtidigt är undernärda. Syftet med vårt forskningsprojekt är att undersöka varför patienter med KOL utvecklar undernäring, och vilka effekter det kan tänkas få för patienterna, samt hur undernäring kan förebyggas och behandlas.

Energiomsättning vid svår traumatisk hjärnskada.
Viktnedgång och undernäring är mycket vanligt i efterförloppet till svår traumatisk hjärnskada. Med hjälp av dubbelmärkt vatten (DLW) undersöker vi, i samarbete med Karolinska institutet, den totala energiomsättningen hos dessa patienter för att ge säkrare underlag för nutritionsbehandling.
(Se video om dubbelmärkt vatten)

Livsstil för effektiv viktminskning under amning (LEVA).
Detta randomiserade försök syftar till att undersöka effekten av att erhålla ett kost- och motionsprogram under amningsperioden hos ammande mödrar som var överviktiga före graviditeten, jämfört med att inte erhålla något program. Vi undersöker hur detta påverkar viktutvecklingen under amningsperioden. Samtidigt undersöker vi effekten på kroppssammansättning och kardiovaskulära riskfaktorer och vi gör även en hälsoekonomisk utvärdering av programmet.

– LEVA i Vardagen (LIV).
LIV-studien är en vidareutveckling av ett tidigare randomiserat kliniskt försök (LEVA), där överviktiga och obesa kvinnor under amningsperioden lyckades uppnå en betydelsefull viktminskning och skapa långsiktiga livsstilsförändringar med hjälp av kostbehandling under ideala studieförhållanden. Baserat på erfarenheter från LEVA, är det övergripande syftet med LIV-studien att utvärdera effekten av kostbehandlingen då den utförs under verkliga förhållanden i primärvården. Studien syftar till att erbjuda vetenskaplig evidens för hur ett kostbehandlingsprogram för överviktiga och obesa kvinnor strax efter förlossning skulle kunna utformas inom primärvården.

Matvanor och fysisk aktivitet hos barn med typ-1 diabetes i de yngre åldersgrupperna.
Syftet med studien är bland annat att kartlägga matvanor, fysisk aktivitet och glykemisk kontroll på barn upp till 7 år ålder. Samtidigt studeras samspelet mellan kost, fysisk aktivitet och insulinbehandling. Man tittar också på variationer utifrån hur barnen behandlas vid lågt blodsocker, samt på vilket sätt olika strategier påverkar blodsockerkontrollen.

– Metabolomics.
Metabolomics är ett relativt nytt område som erbjuder möjligheter att med en objektiv mätmetod karaktärisera individers kostintag, kostmönster och effekter av kostinterventioner eller motion. Vi utvecklar nu kompetens att identifiera det metabola svaret på kostintag i kontrollerade försök och vi använder även målinriktad metabolomics för att beskriva kostintaget i kohortstudier. Kostexperimenten och insamling av blodprover och urinprover utförs vid avdelningen. Proverna analyseras sedan tillsammans med Svenskt NMR centrum med NMR-teknik samt tillsammans med Umeå Universitet med MS-teknik.
(Se video om metabolomics forskning)
 

 

Sidansvarig: Marja Schröder|Sidan uppdaterades: 2013-04-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?