Till startsida
Webbkarta

Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi

Hösten 2010 startade vi Sahlgrenska akademins masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi!

Antagning sker varje hösttermin. Om du har en internationell kandidatexamen ansöker du senast den 15 januari. Om du har en svensk kandidatexamen ansöker du senast den15 april.

Du ansöker via www.antagning.se.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi riktar sig till dig som har en kandidatexamen i en hälsovetenskap, men även i ekonomi, pedagogik, psykologi, socialt arbete eller sociologi, och som vill få fördjupade kunskaper inom folkhälsa med hälsoekonomi. Du kan läsa masterprogrammet oavsett din ämnesinriktning på grundnivå. Masterprogrammet omfattar 2 års heltidsstudier (120hp).

Under din studietid kan du fokusera inom ett eget intresseområde eftersom 45 hp är valbara. Dessa valbara kurser kan du läsa vid Göteborgs universitet, vid annat universitet i Sverige eller utomlands. Utbildningen ger dig en grundlig kunskap och förståelse för populationers hälsa. Vidare studerar du hur sociala determinanter påverkar hälsoutvecklingen i hög- och låginkomstländer. Du får även mikro- och makroekonomiska aspekter på välfärdssystem, fattigdom, inkomstojämlikhet och hälsa. Av 120 hp får 30 hp var kurser på grundnivå i din masterexamen. Det kan vara lämpligt att använda denna möjlighet till att komplettera med kunskap i exempelvis epidemiologi om du inte redan har sådan.

Samtliga kurser kan ges på engelska.

Arbetsområden

Du kommer att kunna arbeta med att förebygga sjukdom och förbättra hälsa i olika organisationer, företag och myndigheter. Med en masterexamen har du också större möjligheter att få mer kvalificerade och ledande arbetsuppgifter. Du ökar också dina möjligheter att få arbete utomlands i internationella organisationer med en masterexamen.

Vidare studier

Masterprogrammet förbereder dig väl för vidare forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Sista året kan också räknas in i en eventuell forskarutbildning.

Kurser som ingår i en masterexamen i Folkhälsovetenskap med hälsoekonomi:

Huvudområdet folkhälsovetenskap med hälsoekonomi:

  • Välfärd ekonomi arbete och hälsa, 15 hp
  • Mikroperspektiv på hälsoekonomi, 7,5 hp
  • Makro- och internationella perspektiv på hälsoekonomi, 7,5 hp
  • Självständigt arbete i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, 30 hp
     

Rekommenderade kurser i masterprogrammet:

Avancerad nivå:
• Kvalitativ metod I, 7,5 hp
• Kvantitativ metod, 7,5 hp
• Global hälsa, 7,5 hp

För en översikt över hela programmet, se Översikt till höger. 

Förkunskapskrav

För att vara behörig att söka till programmet krävs en kandidatexamen / yrkesexamen om minst 180 hp samt godkänt i Engelska B eller motsvarande.

Förtur ges till studenter som har en kandidat / yrkesexamen om minst 180 hp inom ett område i hälsovetenskap. Om det ändå är fler sökande än platser ges förtur till dem som skrivit ett motiveringsbrev på engelska (200-250 ord) om varför de vill läsa programmet. Brevet bedöms och rangordnas utifrån kvalitet och innehåll av institutionen.

Brevet sänds till: Antagningen, 833 82 Strömsund
 

Läs mera

Utbildningsplan 

Översikt


Att söka till programmet

www.antagning.se

senast 15 januari (internationell)
senast 15 april (nationell)


För mer information kontakta:

Studievägledare Thomas Jonsson

Besöksadress Medicinaregatan 3
Telefon 031-786 36 53
Telefontid måndag-torsdag 13.00–14.00
Drop in tisdag 14.00–16.00

e-post: thomas.jonsson@sahlgrenska.gu.se

Du bokar tid hos studievägledare via telefon eller e-post. 


 

Till sidans topp