Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Uppdragsutbildning

Pågående utbildningar

Koordinering av rehabiliteringsprocessen, MED102, 7,5 hp på avancerad nivå

Kursen riktar sig till personer med uppdraget som rehabkoordinator inom primärvård och specialistsjukvård. Kursen ges på uppdrag av VG-regionen och omfattar 7,5 högskolepoäng på kvartsfart, fyra kurstillfällen per omgång. För närvarande är tre kursomgångar planerade. Den sista av dessa startar ht 2017. Kursen söks genom den egna processledaren och via kontakt med ansvarig person på VG-regionen.

Kursinnehåll

 • Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv
 • Begrepp inom socialförsäkringen
 • Sjukskrivningsprocessen, arbetsförmåga och återgång i arbete
 • Rehabiliteringskedjan
 • Rehabiliteringens koordinering, funktion och betydelse
 • Teamarbete i arbetsförmågebedömning (inklusive validerade metoder)
 • Samtalsmetodik i rehab-ärenden (olika metoder, konstruktiv och framåtriktad metodik)
 • Arbetsrätt – förhållningssätt, lagar och sekretess
 • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens arbete med rehabilitering
 • Sjukskrivningsstatistik
 • Förändringsprocessen – innehåll och konsekvenser
 • Förhållningssätt i kommunikation med arbetsgivare/ arbetsplats
 • Genus och jämlikhetperspektiv
 • Kritiskt tänkande


Kursen fokuserar på innehållet i uppdraget som rehabkoordinator, individ- såväl som samhällsfaktorer som påverkar sjukskrivningsprocessen, samt samverkansfaktorer viktiga för sammanhanget.

Kursplan
Former för undervisning
Kursen använder sig av blended learning som metod där självständiga distansstudier kombineras med undervisning på campus. Undervisningen på campus i Göteborg består huvudsakligen av introducerande föreläsningar och diskussionsseminarier under ca 8 heldagar, förlagda dagtid. Som förberedelse för respektive kurstillfälle ingår inlämning av studieuppgift, individuellt eller i grupp. Kursen avslutas med skriftlig och muntlig examination där kursens delmål sammanfogas.

Kursansvariga
Med. Dr, leg. arbetsterapeut Christina Andersson
Med. Dr, leg sjuksköterska Annika Jakobsson

Tidigare utbildningar

Hälso-och sjukvårdsrätt med
författningskunskap 5hp

Socialstyrelsens uppdragsutbildning i författningskunskap för utländska läkare utbildade i länder utanför EU/EES. Kursen var en uppdragsutbildning från Socialstyrelsen och ingick i det kompletteringsprogram som fordras för erhållande av svensk läkarlegitimation. Den gick en gång per termin under två veckor. Kursen söktes via Socialstyrelsen.

Kursinnehåll: 

 • Svensk författning och förvaltning
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Etik och prioritering
 • Patientsäkerhetslagen
 • Offentlighet och sekretess
 • Lagen om Patientnämndsverksamhet
 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 • Intygsskrivning och patientdatalagen
 • Socialtjänsten (Socialtjänstlag, LVU, LSS)
 • Socialförsäkringen
 • Kvinnosjukvård
 • Smittskyddslagstiftningen
 • Läkemedelslagstiftningen
 • Missbruk och lagstiftning
 • Dödsbegrepp och transplantation
 • Trafikmedicin 


KursplanKursmål

Genetisk vägledning, 45 hp

Kursen, som gavs på uppdrag av VG-regionen, omfattade 45 högskolepoäng och startade vt 2009 och pågick till och med vt 2010. I nuläget finns det inget kurstillfälle planerat. 

Innehåll

Innehållet i kursen Genetisk vägledning var fördelat på tre områden; genetik, etik och vägledningskunskap. Varje termin studeras dessa områden med syftet att uppnå progression av kunskapen inom varje område.

Vägledningskunskap som inleder kursen utgör den mest omfattande delen av utbildningen vilket överensstämmer med målsättningen att utbilda personer som ska kunna vägleda människor som står i begrepp att fatta svåra beslut. Utgångspunkten är att god självkännedom hos vägledaren är en förutsättning för att på ett professionellt sätt kunna vägleda andra människor att ta välgrundade beslut.

Förutom teorier om människans utveckling, kommunikation och familjen, ingår grupphandledning under två terminer av utbildningen.

Handledningen leds av erfarna psykologer och kräver aktivt deltagande och förutsätter regelbunden patientkontakt för att kunna nå sitt syfte.

Grundlägggande genetik

Den första terminen innehåller en stor del av den grundläggande genetik som ingår i kursen. Avsikten är att studenten ska tillgodogöra sig kunskap och förståelse för den situation som personer i behov av genetisk vägledning befinner sig i.

Etik

Inom området etik studeras grundläggande begrepp och teorier och därefter diskuteras etiska dilemman. Även träning i att göra etiska analyser ingår i kursen. Etik diskuteras och problematiseras utifrån individ-, familj- och samhällsperspektiv.

Fältstudier

Fältstudier under kursen motsvarar ca 2 veckors heltidsstudier och omfattar den del av utbildningen som syftar till att ge inblick i praktiska moment såsom vård och omsorg av personer med olika former av funktionshinder. Dessutom ingår besök på laboratorier för att få förståelse för hur arbetet går till inom dessa verksamheter.

Kursplan

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2017-03-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?