Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvinnostudien

Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg (Kvinnostudien) startade 1968 som en tvärsnittsstudie omfattande 1462 kvinnor i åldrarna 38, 46, 50, 54 och 60 år. Deltagarfrekvensen 1968 var över 90%. H70-undersökningarna startade 1971 som en tvärsnittsstudie av manliga och kvinnliga 70-åringar i Göteborg. Kvinnostudiens kohorter 1922 och 1930 ingick i H70-studien 1992 och 2000.

Här plockar vi serumprover för laboratorieanalyser från den 40 år gamla biobanken.

Uppföljningsundersökningar har därefter regelbundet upprepat de noggranna undersökningar som gjordes 1968 respektive 1971 i bägge befolkningsundersökningarna och som omfattade bland annat kroppsliga och psykiska sjukdomar, hälsa, sociala och psykologiska faktorer samt tand- och kostdata. Vid uppföljnings-tillfället 1992-93 integrerades de två befolkningsundersök-ningarna såtillvida, att samma grupp 70-åriga kvinnor ingick i bägge undersökningarna. Ett tidigare påbörjat samarbete mellan Populationsundersökningen av Kvinnor i Göteborg och H70-undersökningarna intensifierades i och med detta samarbete, som fortsatte under 2000-01 och 2005/06, när den yngsta gruppen i Kvinnostudien fyllde 70 år resp 75 år. Vi planerar nu en ny undersökning för år 2009/10 när den yngsta gruppen i Kvinnoundersökningen fyller 79 år. Detta kommer att bidra med ytterligare material till en databas om normativt åldrande som samlats i H70 studien under åren.

Projektets frågeställning och mål

Den långa uppföljningen, den höga deltagarfrekvensen, och den minutiösa kartläggningen av bortfall samt sjukdoms- och dödlighetsdata gör det nu möjligt att belysa vilka faktorer hos kvinnor i medelåldern som har betydelse för utveckling av bland annat hjärtkärlsjukdom, diabetes, cancer, demens och andra psykiska sjukdomar i hög ålder. Insjuknande ("incidens") studier av demens och andra psykiska sjukdomar är fortfarande mycket sällsynta. De långa uppföljningstiderna gör det också möjligt att studera långtidsprognosen för dessa sjukdomar och huruvida risken för långvarig depression ökar med stigande ålder. Samarbetet med H-70 studien ger också större möjligheten att göra jämförelser mellan åldersgrupper rörande utbredningen av hjärtkärlsjukdom, diabetes, demens och depression.

Projektets innehåll

Förutom att dokumentera sjukdoms- och hälsotillstånd hos de nyligen undersökta kvinnorna planerar vi nu, efter den senaste undersökningen 2009-10, då den yngsta gruppen i Kvinno-undersökningen fyllde 79 år, en uppföljningsundersökning av de kvinnor som 2004-05 var 38 respektive 50 år under 2016-17. Då planeras även en ny generation 38-och 50-åriga kvinnor erbjudas undersökning. Vi kommer framför allt att studera mental och metabol stress och påverkan på hälsan.

Projektets nytta

Projektet undersöker både longitudinella trender (förändring över tid hos individer) och sekulär trender (förändring av befolkning över tid). Sådana undersökningar av longitudinella och sekulära trender är viktiga för kunskapen om framtida sjukvårdsbehov och kan kasta ljus över faktorer av betydelse för sjukdom och hälsa. Vi har i relation till detta möjlighet att studera exempelvis huruvida den ökade förbrukningen av östrogena hormoner och nya antidepressiva läkemedel i befolkningen har påverkat förekomsten av hjärtkärlsjukdom, demens och depression samt andelen som har behandling. Vi kan alltså jämföra samma åldersgrupp kvinnor undersökta vid olika tillfällen, exempelvis 50-åriga kvinnor 1968-69 respektive 1980-81, 1992-93 och 2004-05, 60-åriga kvinnor 1968-69 och 1974-75 samt 70-åriga kvinnor undersökta 1971-72, 1976-77, 1981-82, 1992-93 och 2000-01. Tidigare undersökningar som jämfört 70-åringar, som alltså var födda 1901-02, 1906-07, 1922 och 1930 visade att senare födda åldersgrupper hade bättre resultat på psykologiska tester. Undersökningen 2004/05 kommer att kunna visa om det förekommit sekulära trender i andra hälsorelaterade variabler i åldrarna 38 och 50, exempelvis fetma och tandhälsa.

Kontaktuppgifter:

Lauren Lissner, 031-786 6847

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2019-06-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?