Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

IDEFICS

Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and infantS

Hemsida: www.idefics.eu

IDEFICS-studien startade i september 2006 och varade i 5½ år. Studiecentra: 23 forskningsinstitut i tolv EU-länder.
Deltagare: 16 500 europeiska barn i åldrarna två till tio år.

IDEFICS var en omfattande europeisk studie om kostvanor, sociala faktorer och livsstil hos barn mellan två och tio år. Studien var ett samarbete mellan 23 välrenommerade forskningsinstitut i elva EU-länder och samordnades av Institutet för förebyggande forskning och socialmedicin i Bremen, Tyskland.

Med vår forskning vill vi ta reda på vilka faktorer som bidrar till övervikt och fetma hos yngre barn. Vi vill sedan utveckla nya förhållningssätt som främjar bättre kost- och motionsvanor, genom att öka föräldrars och barns medvetenhet.

Målet är att förse beslutsfattare och andra som påverkar barns hälsa med riktlinjer och åtgärder som effektivt förebygger barns övervikt och fetma. För att göra det behöver vi först beskriva hur kost- och motionsvanor ser ut för barn i Europa och hur dessa vanor skiljer sig åt beroende på barnets levnadsvillkor, till exempel regionalt, kulturellt, socialt och biologiskt. Även skillnader mellan pojkar och flickor studeras.

IDEFICS Studieupplägg

Först samlade vi in data om barnens hälsa och hur vanligt det är med övervikt hos barn i de europeiska länder som deltog i studien. För första gången gjorde man en studie med gemensamma, standardiserade mätmetoder. All information samlades i en gemensam databas. Den fungerade som kvalitetskontroll i det fortsatta arbetet. De barn som deltog i våra hälsofrämjande och förebyggande insatser jämfördes med andra barn i IDEFICS-studien som bodde där inga sådana insatser ägde rum.

Barns kost

En bra kost är avgörande för våra barns framtida hälsa. Detta ville vi lyfta fram i IDEFICS-studien. Genom att bedöma kostens kvalitet med nya metoder kunde vi studera hur kosten skiljer sig mellan olika länder i Europa och se vad som kan förbättras. Vi arbetade fram metoder för att påverka barns matvanor i positiv riktning. Insatser riktade till både barn och föräldrar utvecklades för att göra det lättare för alla i hushållet att börja äta mer hälsosamt.

Metoder

För att få en större förståelse för vad som mest gynnar barns hälsa gjorde vi först en ingående kartläggning av hälsoläget bland barn i de länder som medverkade i IDEFICS. Med hjälp av en andra hälso - undersökning som gjordes två år senare fick vi ett brett material att analysera och därigenom kunde vi mäta effekterna av våra förebyggande insatser.

Utbildning

Att välja rätt kost och fysisk aktivitet är nyckeln till en hälsosam livsstil. Redan tidigt i barndomen läggs grunden för de val vi gör resten av livet. Vår egen kunskap och motivation är viktiga förutsättningar för detta, liksom informationsflödet i vårt samhälle. IDEFICS-studien fokuserade både på individen och på barnens omgivning. Vi ville åstadkomma attitydförändringar hos barn och föräldrar genom att utveckla strategier för att förbättra och fördjupa kunskapen om hur vi skapar en sundare livsstil. Samtidigt genomförde vi insatser som underlättade en hälsosam vardag på skolor, förskolor, fritidsanläggningar och andra platser där barnen vistades.

Fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet och en ensidig kost bidrar i stor utsträckning till att barn utvecklar övervikt och därtill kopplade hälsoproblem. Inom IDEFICS-studien ville vi därför försöka bidra med att skapa rutiner för mer fysisk aktivitet i förskolor och skolor. Om barn får större möjligheter att röra på sig under dagen blir det ett naturligt och roligt inslag i vardagen, och deras kroppsmedvetenhet ökar. Detta ger ytterligare positiva effekter mot bättre hälsa.

Länderna som deltar

Studien genomfördes med hälsoundersökningar samt främjande och förebyggande arbete i åtta länder:
Belgien, Cypern, Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Sverige och Spanien.

Andra länder bidrog i studien med forskningsinsatser. Dessa var: Danmark, Frankrike och Storbritannien.

Kontaktuppgifter

Gabriele Eiben, 031-786 6846

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2015-03-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?