Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetslivet

Förebyggande arbete mot depression och ångest försvåras av bristande kunskap om hur tidiga tecken yttrar sig i arbetslivet. Projekten i delområde tre inriktar sig därför på kunskap och förutsättningar för att hantera depression/ångest-problematik i olika sammanhang i arbetslivet.

 

I projektet Depression stigma at work undersöks hur sambandet ser ut mellan attityder till depression (stigma) och ålder, genus och socioekonomi. I projektet undersöks också hur sambandet ser ut mellan attityderna och huruvida man rekommenderar personer sjukskrivning utifrån vignetter med olika scenarion, också här utifrån ett perspektiv på genus där en vignette gestaltar en kvinna och en gestaltar en man. Data har inhämtats via en befolkningspanel i samarbete med Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

Kontakta Monica Bertilsson och Jesper Löve för mer information.

 

Manager's perspective - a missing piece är ett projekt inriktat på första linjens chefer. En fråga som ska studeras är vad cheferna vet om depression och ångest och hur arbetsförmåga påverkas samt vad deras attityd till dem är. En annan fråga som ska studeras är vad chefer har för upplevda erfarenheter av arbetsförmåga hos anställda med depression och ångest. För att avsluta projektet vill man slutligen ta reda på vad det finns för hinder för att chefer ska stötta anställda med depression och ångest och minskad arbetsförmåga. Datainsamlingen sker som ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Göteborg. Du kan också läsa om projektet i Sunt arbetsliv.

Kontakta Monica Bertilsson för mer information.

 

Ett annat projekt undersöker om bättre arbetsrelaterad hälsa och arbetsnöjdhet kan uppnås genom ett annat arbetssätt än idag. Personcentrerad vård (PCV) är ett arbetssätt där det finns ett partnerskap mellan patient/närstående och hälso- och sjukvårdspersonalen. Syftet med projektet är att utvärdera om personcentrerad vård påverkar arbetshälsan bland vårdpersonal som arbetar på sjukhusavdelning. Detta projekt kommer att ge ytterligare kunskap vad gäller hur förändrat arbetssätt inom hälso- och sjukvården påverkar arbetsrelaterad hälsa, sjukfrånvaro och avsikt att avsluta anställning. Projektet kommer att undersöka effekten av PCV på två sätt. Den första delen innehåller ett frågeformulär som ges till vårdpersonal vid tre tillfällen (baslinje, 6 månaders och 12 månaders uppföljning). I den andra delen kommer vi att undersöka sjukfrånvaro och omsättningsnivåer och jämföra mot andra sjukhus i Västra Götaland, analysera dessa data över tid och jämföra mot vårdavdelningar som inte har implementerat PCV. Förväntan är att implementeringen av PCV i vårdavdelningen kommer att leda till högre arbetsnöjdhet, mindre samvetsstress och en jämnare arbetsbelastning. Sammantaget kan personalens förbättrade arbetsrelaterade hälsa förväntas minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

För en mer detaljerad beskrivning, gå till GPCCs hemsida. Kontakta Cornelia van Diepen för mer information.

 

 

WIS-CMD (Work Instability Scale - Common Mental Disorders) är utformat som ett postdoc-projekt där syftet är att utveckla ett instrument som kan användas på arbetsplatser för att tidigt upptäcka tecken på sviktande arbetsförmåga hos anställda som fortfarande är i arbete men med depression och ångest. Projektet är tänkt att drivas stegvis utifrån en mall som framgångsrikt har använts av professor Alan Tennant vid Leeds universitet. Som ett första steg har intervjuer gjorts för att identifiera erfarenheter av, och tidiga tecken på, sviktande arbetsförmåga. Resultatet från intervjuerna övergår sedan i ett frågeformulär där kvantitativa analyser och tester av frågeformuläret görs för att säkerställa dess validitet och reliabilitet. Före sommaren 2017 publicerades resultaten från intervjuerna. 

Kontakta Louise Danielsson för mer information.

 

En kunskapslucka som lyfts fram i flera vetenskapliga översikter är varför vissa personer med depression och ångest kan fortsätta att arbeta medan andra med liknande arbeten och svårighetsgrad i depression och ångest hamnar i sjukskrivning. I projektet C2WI utvecklas ett frågeformulär (Capacity to Work Index) för att undersöka just detta. C2WI baseras på tidigare kvalitativa studier om vad arbetsförmåga är, som utförts inom forskargruppen. Ett mål med projektet är att testa användbarheten av formuläret och att i ett omfattande urval av personer anställda inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad få ökad kunskap kring arbetsförmåga hos individer med depression och ångest i ett befolkningsperspektiv.

Kontakta Maria Boström för mer information. 

 

I projektet PiA (Prevention i arbetslivet) kartlägger forskarna vad det har gjorts för interventioner för att förebygga vanliga psykiska besvär i arbetslivet men också vad interventionerna har gett för resultat. Projektet genomförs som en kartläggande litteraturöversikt och forskarna har ett särskilt fokus på att undersöka om eventuella effekter av interventionerna är desamma beroende på kön och sociala grupper. Förutom att ge en översikt vill man med projektet identifiera eventuella kunskapsluckor som finns. 

Kontakta Gunnel Hensing för mer information. 

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2019-01-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?