Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Delstudier

Delstudie I: Prevalence and determinants of childhood abuse in young Swedish women – the development over 25 years

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av tre typer av övergrepp i barndomen bland svenska kvinnor i tjugoårsåldern: fysiska övergrepp, sexuella övergrepp och känslomässig försummelse och samvariationen av dessa. Då vi har samlat in data från kvinnor i denna ålder vid flera tidpunkter (1990, 1995, 2000 och 2013) kan vi även studera eventuella förändringar i förekomsten mellan olika tidsperioder. Vidare kommer vi att studera eventuella samband mellan indikatorer för dåligt fungerande föräldraskap, så som missbruk av alkohol, psykisk ohälsa och fosterhemsplaceringar, och övergreppen. Detta för att få en översikt över problemområdet över tid.

Delstudie II: Women’s experiences of childhood abuse and resilience

För att skapa en heltäckande förståelse för de hälsomässiga och sociala konsekvenser som barns utsatthet kan ha i vuxenlivet behöver kunskapen om skyddsfaktorer och utvecklingen av resiliens ökas. Vad är det som gör att vissa individer får en positiv hälsomässig och social anpassning trots utsatthet? Hur kan samhället bidra till att fler individer klarar sig bra i livet mot alla odds? Syftet med denna studie är därför att förklara och förstå den process av resiliens som leder till upplevelse av välbefinnande och välfungerande vuxenliv trots utsatthet under barndomen. I den här kvalitativa studien fokuserar vi på kvinnors resiliens. De specifika frågeställningar vi önskar utforska är:

  • Hur förklarar kvinnor att de trots att de varit utsatta att de upplever välbefinnande och fungerar väl i vuxenlivet?
  • Hur beskriver dessa tidigare utsatta kvinnor processen från utsatthet under barndomen till välbefinnande och välfungerande vuxenliv?
  • Vilka specifika faktorer beskriver dessa tidigare utsatta kvinnor som betydelsefulla för utvecklingen av välbefinnande och ett välfungerande vuxenliv?

 

Delstudie III: Long term consequences of childhood abuse in terms of indicators of marginalization and the role of resilience factors

I denna studie undersöker vi långtidskonsekvenser av övergrepp och försummelse i barndomen i termer av indikatorer på social marginalisering så som långtidsarbetslöshet, förtidspensionering, ofullständig utbildning och ekonomisk utsatthet. Vidare kommer vi att studera olika skyddsfaktorer och huruvida dessa möjligen kan minska risken för att hamna i social marginalisering. Exakt vilka skyddsfaktorer som kommer att studeras kommer att fastställas utifrån resultaten av delstudie II.

Delstudie IV: Recall bias in the reporting of childhood events – a longitudinal study

Syftet med denna studie är att undersöka eventuell minnesbias (recall bias) vid uppföljning genom att jämföra rapportering av tidigare svårigheter från utsatta kvinnor med rapportering från icke-utsatta kvinnor. Det är känt sedan tidigare att minnen av traumatiska händelser ibland förträngs vilket kan påverka senare rapportering av trauman som i sin tur kan ge skev bild när förekomst studeras.
 

Kontaktinformation

Hildur Gunnarsdottir, projektledare

Telefon:
076-618 68 43

Sidansvarig: Robin Fornazar |Sidan uppdaterades: 2018-02-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?