Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tidigare resultat

Informationen från intervjuerna i WAG har använts i en rad olika studier och bidragit till att vi lärt oss mycket om kvinnors hälsa och alkoholvanor. Hittills har åtta avhandlingar helt eller delvis baserats på studien. I Sverige dricker de flesta kvinnor alkohol (över 90 procent). För de flesta av dessa är konsumtionen inte förenad med några problem utan utgör bara en del av det liv man vill leva. Men för vissa kvinnor blir konsumtionen ett problem. I våra studier analyserar vi både de alkoholvanor som kan ses som problemfria och de som ger problem.

I en studie har vi funnit att kvinnor kan delas in i olika grupper vad gäller dryckesvanor. En grupp dricker främst i sociala sammanhang där syftet enbart är att umgås. Detta drickande är sällan förenat med problem. Andra kvinnor dricker även ensamma, och det sättet att dricka är betydligt oftare förenat med problem, inte minst om alkoholen används för att lindra obehagliga känslor, till exempel nedstämdhet eller värk.

Bland våra resultat kan vi nämna att förekomsten av missbruksproblem har beräknats med hjälp av kliniska intervjuer: det innebär att intervjuaren skattar vad ett symptom betyder för en specifik människa. 1990 var risken för alkoholmissbruk (alkoholdiagnos) 1,5 procent under det senaste året och 3,3 procent om man räknar på hela livet. Någon motsvarande studie har därefter inte gjorts i Sverige. Mycket positivt är att merparten av de kvinnor som någon gång i livet uppfyllt kriterierna för alkoholdiagnos också har upphört med missbruket. Vanligen hade de gjort detta utan att uppsöka vård.

Man hör ofta att kvinnliga alkoholproblem är ”dolda”. Men det stämmer inte enligt WAG. En av våra studier har visat att hälften av de kvinnor som hade problem, och dessa inkluderade även lätta alkoholproblem, var kända i vården. Detta är en hög andel, dels med tanke på man tidigare funnit att högst 25 procent var kända och dels med tanke på att vi bara haft tillgång till vissa journaler. En annan viktig fråga är om dessa kvinnor får bra och lättillgänglig vård. Det kan WAG ännu inte svara på men målet är att vår nya undersökning ska visa hur tillgänglig vården är.

I WAG studerar vi orsaker till missbruk och studien innehåller frågor om möjliga faktorer som ligger bakom. Studerar man om enskilda sådana orsaker bidragit till att utveckla missbruk, finner man en lång rad samband men vissa av dessa samband kan ha likartade bakomliggande orsaker. Så kan t.ex. svåra förhållande i barndomen bidra till både psykisk ohälsa och missbruk. Samtidigt kan psykisk ohälsa leda till missbruk. Man gör då analyser där man samtidigt tar hänsyn till flera bakomliggande orsaker, och undersöker vilka av dessa som kan förklara missbruk. När man på så sätt tagit hänsyn till flera förklaringsmekanismer har fyra faktorer framstått som extra viktiga: tidig alkoholdebut, sociala och psykiska problem i barndomen samt sexuella övergrepp. Det främsta syftet med att undersöka orsaker är hitta faktorer som gör det möjligt att förebygga att nya kvinnor drabbas.

I ett par studier har vi undersökt om kvinnors alkoholkonsumtion har ett samband med sjukskrivning eller förtidspension. Det tydligaste fyndet var att kvinnor som hade utvecklat alkoholproblem också hade fler sjukdagar än andra kvinnor – i synnerhet om de dessutom hade psykiska problem. (Under tiden som studien pågått har antalet kvinnor som är alkoholkonsumenter ökat svagt och det har skett en viss åldersförskjutning så att konsumtionen bland medelålders kvinnor ökat mer än konsumtionen bland yngre).

I WAG har vi även studerat narkotikabruk. I studien efterfrågas användning av all slags narkotika. Talen för att testa narkotika, och då främst cannabis, har varit lite högre än snittet för andra svenska undersökningar, d.v.s. 12 procent bland de yngre kvinnorna.
 

Sidansvarig: Robin Fornazar |Sidan uppdaterades: 2016-07-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?