Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Preventiv allmänmedicin - Skaraborgsprojektet

Skaraborgsprojektet är ett forskningsprojekt om högt blodtryck och diabetes som pågått i Skaraborg sedan 1977. Målet med projektet är att förbättra omhändertagandet av personer med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes och att göra vården effektiv. Skaraborgsprojektet ingår i ett nätverk med nationella och internationella kontakter och finansieras av forskningsmedel.

Inom Skaraborgsprojektet har tidigare genomförts studier i Skara, och under åren 2002-2005 genomfördes en undersökning i Vara och Skövde, där sammanlagt ca 3000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 30-74 år undersöktes. Syftet var att studera sambandet mellan högt blodtryck och diabetes för att bättre förstå hur dessa sjukdomar uppkommer. Genom denna kunskap kan man förhoppningsvis förebygga eller skjuta upp insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Kontakt person:
Ulf Lindblad, professor

Diabetes 

Redan tidiga störningar i reglering av blodtryck och plasmaglukos medför ökad risk för senare manifest hypertoni (HT) och typ 2 diabetes (T2D) och för akut hjärtinfarkt (MI). Vi vill studera samverkan mellan livsstil och genetik i en longitudinell design och i förlängningen förbättra förutsättningarna för prevention och behandling.

FRÅGESTÄLLNINGAR:
1. Vilken betydelse har livsstil respektive fysiologiska och metabola faktorer?
2. Vad betyder förekomst av endotheldysfunktion och vänsterkammarhypertrofi.
3. Vilken modifierande effekt kan tillskrivas uppfyllda behandlingsmål.

DESIGN: Observationell kohortstudie över 10 år.
Deltagare: Åren 2001-2005 gjordes en tvärsnittsstudie av ett representativt urval av 30-74 år gamla män och kvinnor i Vara (n=1811) och Skövde (n=1005) med 81% respektive 70% deltagande.

METODER: Deltagarna i Vara-Skövde studien kommer med början 2011 att återundersökas enligt samma protokoll som vid basundersökningen. Här ingår fysikaliskt status, EKG, pulsvågsanalys samt ultraljudsundersökning av hjärtat (UCG). Validerade formulär för livsstil ifylles och en ny glukosbelastning utföres (OGTT). Biomarkörer för endotelfunktion, vänsterkammarmassa samt kärlfunktion baserat på pulsvågsanalys är av särskilt stort intresse.

PRELIMINÄRA RESULTAT: Behandlingsresultatet vid dessa tillstånd är långt från det optimala. Socio-ekonomiska markörer och fysisk inaktivitet är förknippat med metabola störningar och organisk hjärtsjukdom. Nedsatt dygnsvariation i saliv kortisol är associerat med bukfetma hos kvinnor medan otillräcklig sömn är associerad med IGT hos män. Sammanlagt talar fynden för att rubbad dygnsvariation i centrala biologiska mekanismer kan vara kopplat till kardiovaskulär risk på olika sätt hos män och kvinnor.

BETYDELSE: Vi kan öka möjligheterna för orsaksspecifik behandling till män och kvinnor tidigare i sjukdomsförloppet. Detta kan bidra till en förbättrad prognos och till att effektivare förebyggande strategier kan utvecklas.

Högt blodtryck/hypertoni

Högt normalt blodtryck omfattar 10-15 procent av befolkningen i åldern 30-75 år. Tillståndet ökar risken för utveckling av hypertoni och i Vara-Skövde kohorten har vi observaret en 2-3 gånger högre risk för CVD-händelser än hos de med optimalt blodtryck, vilket bekräftar tidigare resultat från Framingham-studien. Samtidigt är andra riskfaktorer också högre i gruppen med prehypertoni vilket har beskrivits i tidigare kohorter i Skaraborg men också i Rancho Bernardo-studien, eftersom alla komponenter associerade med insulinresistens försämrades vid försämring av en av komponenterna.
Stegring av blodtrycket och nedsatt glukostolerans (IGT) sker ofta parallellt pga båga tillstånden delar samma riskfaktorer. Både IGT och prehypertoni är också förknippade med en ökad risk för kardiovaskulära komplikationer. Begreppet IGT är väletablerat och flera interventionsstudier har syftat att minska risken för individer i den gruppen att drabbas av diabetes eller CVD medan liknande åtgärder hos personer med högt normalt blodtryck med syfte att minska hypertoni utveckling har inte genomförts.
Vi vill därmed karakterisera faktorer som påverkar övergången från normalt högt blodtryck till manifesterad hypertoni och kardiovaskulära komplikationer. Studierna har en självklar konsekvens för klinisk vård och för förebyggande strategier.

Publikationer i projektet

1 Eckner J et al. Blood pressure and global risk assessment in a Swedish population. International Journal of Hypertension 2012;2012:835812.
2 Privcek E et al. Epidemiological and clinical implications of blood pressure measured in seated and supine position. Oral presentation. European Society of Hypertension Annual Meeting 2017
3 Lundholm K et al. Development of hypertension over 10 years depending on baseline blood pressure categories in a swedish population Poster presentation. European Society of Hypertension Annual Meeting 2017

Sidansvarig: Eva Deutsch|Sidan uppdaterades: 2019-11-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?