Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ung vuxen (WAYA)

Ungvuxen undersökningen som vi också kallar WAYA (Work Ability Young Adults dvs arbetsförmåga unga vuxna). Befolkningsgruppen unga vuxna startades under hösten 2007 där 20000 unga vuxna i Sverige inböjds att deltaga (7125 svarade). Fokus är dagens faktorer i och utanför arbetet, symtom och arbetsförmåga. Unga som nyligen kommit in på arbetsmarknaden bör prioriteras för epidemiologiska studier för ökad kunskap om hållbar arbetsförmåga livet ut.

UngVUXEN skickades även ut 2008 och 2011 till de som svarade på 2007. Frågorna handlar om mobil- och datoranvändning, olika krav och exponeringar i arbetet, livssituation i allmänhet, hälsa och fysiska aktivitet.

Det finns många vetenskapliga publikationer från denna forskning.

Exempel på publikationer

UngVUXEN 10-årsuppföljning

Denna rapport innehåller beskrivning av resultat från 10-års uppföljning av kohorten (gruppen) UngVUXEN. Syfte med kohorten var att besvara frågeställningen hur förändringar i informations- och teknikanvändning, arbetsmiljöfaktorer, hälsa och livsstilsfaktorer påverkat arbetsförmågan i positiv eller negativ riktning. Inga jämförelser med tidigare resultat eller statistiska test presenteras här utan kommer i senare rapporter. Totalt svarade 2933 personer (62% kvinnor och 38% män) av de 6876 som inbjöds, dvs en svarsfrekvens på 41%.

Majoriteten av de svarande personerna ringer och tar emot 1-5 mobilsamtal per dag. Man skickar något fler textmeddelanden (ca en tredjedel skickar 1-5 och en tredjedel 6-10 sms per dag). Hälften av kvinnorna och 40 % av männen (eller någon i deras omgivning) anser att de lägger för mycket tid på mobilen. Drygt hälften använder dator mer än fyra timmar per dag.

Cirka 5 % av männen har det senaste året haft allvarliga ekonomiska eller juridiska problem, drygt 20% har haft allvarliga svårigheter i sina relationer, några får procent svarar att de drabbats av en allvarlig egen sjukdom, och ännu färre rapporterar att de har varit med om olyckor, katastrofer, allvarlig misshandel eller övergrepp. För kvinnor är fördelningen av svar i stort sett likadan, men något fler kvinnor (cirka 30%) svarar att de haft allvarliga svårigheter i sina relationer det senaste året.

Fler än hälften av kvinnorna har upplevt stress 7 dagar i sträck senaste året. Kvinnor har oftare än män haft sömnbesvär och fler kvinnor än män aldrig vaknat utsövda. Både män och kvinnor presterar mer i arbete/studier än vad som krävs av omgivningen. De flesta män och kvinnor skattar också sin arbetsförmåga högt 8-10 poäng där 10 är maximalt.

Tre av fyra svarande arbetar eller praktiserar. Av dessa har de flesta fast anställning (nästan 90 % av männen och 85 % av kvinnorna). En fjärdedel av de svarande uppger att de i stort sett varje dag eller några gånger i veckan har tagit med sig arbete utanför arbetsplatsen (t ex arbetat hemma). Fler män (25 %) än kvinnor (15 %) uppger att de i stort sett varje dag eller några gånger per vecka varit tvungen att vara nåbar via mobil i tjänsten även utanför arbetstid.

Närmare 13 procent av kvinnorna är tjänstlediga/föräldralediga. Det är ungefär fyra gånger så stor andel som bland män. Det var vanligare bland män (53 %) att i genomsnitt arbeta/studera mer än 40 timmar per vecka. Bland kvinnor var motsvarande andel 35 procent. Fler kvinnor än män rökte dagligen eller nästan dagligen, men fler män snusar dagligen eller nästan dagligen.

Ladda ned rapporten

Maria Boströms avhandling
Work ability in young adults 2016

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bättre förstå
arbetsförmåga hos unga vuxna.

Avhandlingen visar att arbetsförmåga upplevdes som ett eget ansvar för unga som arbetar i åldern 25–30 år. Att vara pigg och ha energi, ha kunskap, färdigheter och arbetslivserfarenhet, och att uppleva en meningsfullhet och engagemang i arbetet var grundläggande för att ha arbetsförmåga. Dessutom kunde arbetsförmågan minska eller öka på grund av olika förhållanden i arbetet och i privatlivet. På liknande sätt kunde en förändrad kontroll i arbetet och en förändrad negativ påverkan på privatlivet på grund av krav i arbetet minska eller öka arbetsförmågan för unga i arbete, 21–25 år. Ett ökat socialt stöd på arbetsplatsen kunde också öka arbetsförmågan. Avhandlingen visar även att återhämtningsmöjligheter i arbetet kan ha ett samband med utmärkt arbetsförmåga för unga vuxna i åldern 18–29 år. Detta gällde dels för män med ett varierat arbete och dels för män med höga krav i arbetet som kan bestämma när de skall utföra en arbetsuppgift. För kvinnor med utmärkt arbetsförmåga tycks det vara en återhämtningsmöjlighet att kunna bestämma över sina arbetstider. Slutligen pekar avhandlingen på att långvariga symptom i armar och utbredda symptom i nacke och armar kan ge en generellt nedsattprestationsförmåga på grund av smärta eller värk. Detta gällde för studenter i åldern 18–25 år i studier, arbete eller på fritiden.

Vetenskapliga artiklar

Boström 2012 Changes in work situation and work ability BMC public Health
Ladda ned som PDF

Löve 2010 Pushing Oneself Too Hard”: Performance-Based Self-Esteem as a Predictor of Sickness Presenteeism Among Young Adult Women and Men JOEM
Ladda ned som PDF
Boström 2016 Experiences of work ability in young workers Int Arch Occup Eniron Health
Ladda ned som PDF

För mer information

kontakta Mats Hagberg

Sidansvarig: Madeleine Modig|Sidan uppdaterades: 2018-08-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?