Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Biomarkörer i utandningsluft

Hälften av patienter som söker till Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, söker på grund av luftvägsbesvär. Vi vet också att ca 15% av all astma som debuterar i vuxen ålder beror på yrkesexponering och att ungefär lika stor andel av alla personer som får KOL, får det till följd av exponering i arbetet. Sambanden mellan luftvägsbesvär och exponering i miljö/arbetsmiljö är långt ifrån klarlagda. Kunskap om dessa samband är viktig för att kunna förebygga sjukdom och skapa en trygg arbetsmiljö.

Vår vision är att utandningsanalyser möjliggör prevention och bättre behandling av luftvägssjukdomar.

Dagens verktyg för att upptäcka och konstatera luftvägssjukdom är inte tillräckligt känsliga för att upptäcka sjukdom i tidig fas, detta gäller framförallt förändringar i de små mest perifera luftvägarna, som t ex drabbas vid KOL, men ofta också vid yrkesastma.

Partiklar i utandningsluft

Vi har utvecklat en icke-invasiv metod som ger små prov från vätskeskiktet som bekläder insidan av luftvägarna, s.k. Respiratory Tract Lining Fluid, PExA metoden PExA (Particles in Exhaled Air). Man kan med metoden hjälp samla in ett "nano-prov" från det vätskeskikt som bekläder de små, mest perifera luftvägarna. Analys av dessa utandade partiklar, som framför allt utgörs av surfaktant, hoppas vi kunna bidra till förbättrad tidig detektion och karakterisering av inflammation i små luftvägar.

Metoden är enkel att använda och lämpar sig därför i t ex screening situationer och man kan göra upprepade mätningar utan problem. Personen andas ut i ett munstycke med en enkel utandningsmanöver, och de utandade partiklarna samlas in på ett litet membran som sedan kan frysas in fram tills kemiska analysen. Apparaturen är patenterad och kommersialiserad.

Sammansättningen av utandade partiklar ger oss möjligheter att identifiera och undersöka sjukdomsprocesser i luftvägarna. Våra studier syftar till att identifiera skillnader i protein- och lipidsammansättning i PExA mellan friska och luftvägssjuka personer och personer som exponeras för skadliga ämnen i yrkes- och omgivningsmiljö.

Vårt långsiktiga mål är att identifiera valida bio-markörer för tidig KOL och förbättrad karakteristik av astma.

Personal

Vår forskargrupp är sammansatt av en rad kompetenser som krävs för en framgångsrik forskning: läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, fysiologer, kemister, statistiker och tekniker.

Från vänster, främre raden: Ann-Charlotte Almstrand, Gunilla Runström, Marianne Andersson, Christina Ahlstrand, Anna-Carin Olin, Jeong-Lim Kim, Helen Friberg. Bakre raden: Emilia Viklund, Laith Hussain Alkhateeb, Svante Höjer, Björn Bake, Jörgen Östling, Göran Ljungkvist, Evert Ljungström, Per Larsson.

Historik

Arbets- och Miljömedicin har en lång erfarenhet av utandningsanalyser. Vi har utvecklat metoder för att bestämma gasformiga ämnen som mått på exponering (bensen, butadien, kvicksilver) och oxidativa processer i luftvägarna (etan, pentan, isopren). Sedan 1995 har vi studerat kväveoxid i utandningsluft som en biomarkör för astma. Här har vi varit delaktiga i både metodutveckling och kliniska utvärderingar och framtagning av normalmaterial.

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Forskargruppsledare
Anna-Carin Olin
Professor, Överläkare

Annika Claesson
Ann-Charlotte Almstrand
Björn Bake
Christina Ahlstrand
Ekaterina Mirgorodskaya
Emilia Viklund
Ewa Ternesten-Hasseus
Evert Ljungström
Gunilla Runström
Göran Ljungkvist

Hanne Krage Carlsen
Hatice Koca
Helen Friberg
Jeong-Lim Kim
Jörgen Östling

Laith Hussain
Marianne Andersson
Per Larsson
Spela Kokelj
Svante Höjer
 

Besöksadress:
Medicinaregatan 16A
Göteborg

Postadress
Box 414
405 30 Göteborg

Maila oss! 

Sidansvarig: Madeleine Modig|Sidan uppdaterades: 2019-03-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?