Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskningsprojekt

Här kan du läsa om våra: 


Kliniska projekt

ExPEx kohorten (Exposure and Particles in Exhaled air)

Vi har byggt upp en kohort av 800 personer som är exponerade för damm eller irritanter i sitt arbete, men också rökare och friska kontrollpersoner. Alla har undersökts med PExA metoden en gång, och vi har nu påbörjat en åter-undersökning ca 4 år efter base-line. Målsättningen är att identifiera biomarkörer i PExA prover som predicerar en accelererad lungfunktionsförlust.

Yrkesmässig exponering

Vi har undersökt en stor grupp personer som exponerade för sk skärvätskor (används vid metallbearbetning) och därmed potentiellt för endotoxiner, men också svetsare och snickare. Viss resultat tyder på att personer som exponeras och har luftvägssymptom har en förändrar lipidsammansättning i surfaktanten från de små luftvägarna.

Exponering för luftförorening och pollen

I samarbete med Arbets- och miljömedicin i Umeå har vi undersökt 40 personer med allergisk astma och kontrollpersoner under två pollensäsonger och en gång utanför pollensäsong. Vi har också genomfört omfattande exponeringsmätningar avseende exponering för trafikavgaser och ozon, med både personburen och stationära mätningar. Bearbetning av det insamlade materialet pågår.

Effekter av rökning

Vi har undersökt rökare, ex-rökare och icke-rökare med PExA metoden i en befintlig kohort. Resultaten visar att rökare har en förändrad fosfolipidsammansättning av surfaktanten från små luftvägar, med en uttalad ökning av den vanligaste fosfolipiden, personer med KOL hade däremot signifikant sänkning av samma fosfolipid.

Astma med påverkan på små luftvägar

Studien genomfördes på KSS, Skaraborgs sjukhus, för att karakterisera astmasjukdomen hos vuxna avseende de perifera (små) luftvägarna, speciellt med hänsyn till reversibel och icke-reversibel obstruktion samt överretbarhet och pågående inflammation i luftvägarna. Den föreliggande studien är unik och kan ge nya insikter om grundläggande patofysiologiska och biokemiska processer bakom astma. Vidare kan den lägga grunden till individualiserad astmabehandling baserad på "fingeravtryck" av icke-invasivt erhållna fysiologiska och biokemiska markörer.

Specifikt mål för studien, kopplat till PExA metoden, är att i en kliniskt och fenotypiskt väl definierad astmapopulation undersöka hur graden av perifer luftvägsdysfunktion hos astmatiker är relaterad till proteiner och fosfolipider i utandade partiklar.

INTERGENE/ADONIX - en uppföljningsstudie

Uppföljningsstudie till den populationsbaserade studien INTERGENE/ADONIX med vuxna individer boendes i Göteborg, där samtliga deltagare i ursprungsstudien tillfrågades om att delta i denna uppföljningsstudie.

Specifikt mål kopplat till PExA metoden är att undersöka hur lungfunktion, mätt med dagens konventionella metoder (Spirometri, NO mm) är relaterad till proteiner och fosfolipider i utandade partiklar.

Tillbaks till sidans topp


Nationella och internationella samarbetsprojekt

PExA i Scapis

Vi leder en delstudie inom Scapis studien (Swedish Cardio Pulomonayr Bio-Imaging Study) som syftar till att identifiera skillnader i protein profil i de små lfutvägarna hos personer med astma och KOL. I studien deltar centra från Malmö, Stockholm coh Uppsala utöver Göteborg.

BioCross

Vi samarbetar också ”Center for Asthma Research” vid Karolinska Institet (CfA) inom ett större projekt för att identifiera biomarkörer för astma, men också en rad andra lungsjukdomar. Anna-Carin Olin leder där delprojektet om utandningsanalyser. Totalt skall 800 personer med olika lungsjukdomar undersökas. Projektet leds av professor Sven-Erik Dahlén.

Effekter av endotoxinexponering - i samarbete med Fraunhofer Institut i Hannover, Tyskland

På Fraunhofer Institutet har man stor erfarenhet av att exponera friska personer för endotoxiner för att bättre kunna studera de mekanismer som bidrar till inflammation i luftvägarna. I ett samarbetsprojekt har 10 friska frivilliga exponerat för endotoxiner, dels genom inandning med hjälp av nebulisering, men också vid ett separat tillfälle genom installering av en liten mängd endotoxin i en bronk vid bronkoskopi. PExA och en rad andra undersökningar har gjorts före och efter exponeringen.

Exponering för kvartsdamm vid tunnelarbete i Norge

I ett samarbetsprojekt med Norges arbetsmiljöinstitut STAMI, har vi undersökt gruvarbetare som varit exponerade för kvartdamm, och bl a annat samlat in PExA prover.

Tillbaks till sidans topp


Kemiska analyser

Proteinförändringar i de små luftvägarna vid tidig KOL

I samarbete med AstraZeneca, har vi undersökt 100 personer med tidig KOL (GOLD I) och kontrollpersoner. Alla har undersökts med ett stort batteri av metoder för att påvisa strukturella förändringar av små luftvägar. På AstraZeneca har man tillgång till en metod som kan identifiera 100-tals olika proteiner i ett enskilt PExA prov. Proteinanalyserna pågår.

Tillbaks till sidans topp


Andningsfysiologi och partikelbildning

Partikelbildning

Eftersom vårt prov utgörs av partiklar som bildas under andning pågår också en rad metodologiska studier för att bättre förstå hur dessa partiklar bildas och deponerar i luftvägarna och vad som påverkar dessa faktorer.

Tillbaks till sidans topp

Sidansvarig: Madeleine Modig|Sidan uppdaterades: 2019-03-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?