Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Projekt

2007 fick forskargruppen 20 miljoner till forskning

Kjell Torén, sedan tidigare adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin, får nu en professur i försäkringsmedicin finansierad av FAS. Myndigheten ger även ytterligare 12 miljoner till forskningsprojektet.

Programstödet till forskningsprojektet löper över sex år. Gruppen ska utveckla instrument för att mäta arbetsförmåga och undersöka vilka faktorer som leder till sänkt arbetsförmåga genom olika befolkningsstudier.

– Forskningen utgår från specifika sjukdomsgrupper och vi ska också studera vilka faktorer i arbetslivet som försämrar olika sjukdomar, som till exempel astma, KOL, muskeloskeletala och psykiska sjukdomar. I alla våra studier kommer vi särskilt att studera gender och etnicitetsaspekter, säger Kjell Torén.

Lärarundersökningen

Lärarundersökningen är ett forskningsprojekt om nyutbildade lärares arbetsmiljö och hälsa och följer en kohort lärarstudenter som läste sista terminen på ett grund- eller ämneslärarprogram i sydvästra Sverige 2015 - vt 2016. De nyblivna lärarna följs upp med årliga enkäter med särskilt fokus på psykosociala aspekter av arbetsmiljö och hälsa under deras första år i yrkeslivet. Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilka faktorer i nyblivna lärares arbetsförhållanden som utgör en ökad risk för utveckling av stressrelaterad psykisk ohälsa i lärargruppen som grund för framtida förebyggande åtgärder.

Skogsindustrin

Vi har haft pågående forskning inom detta område sedan mitten av 80-talet. Huvudintresset har varit hälsoeffekter på luftvägarna som astma och näsbesvär. Men också cancer och hjärtkärlsjukdom studeras. Viktiga studier har varit effekterna av irriterande gaser såsom klordioxid, svaveldioxid och ozon, där vi har kunnat visa att dessa ger astma och andra luftvägsbesvär. Ett annat område är effekter av mjukpappersdamm på luftvägarna. Även effekter av superabsorbenter har undersökts. Registerstudier har också genomförts i Cancer- och miljöregistret av alla anställda inom massa- och pappersindustrin.

MAP-studien

Kontakt med olika kemikalier och allergiframkallande ämnen i arbetsmiljön och omgivningsmiljön kan orsaka besvär från luftvägar och hud t ex astma, näsbesvär eller eksem. Målet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är med sådana besvär i befolkningen och vilka arbetsuppgifter som innebär ökad risk. Kunskapen är viktig för att kunna föreslå förebyggande åtgärder. År 1993 startades studien MAP, Miljö och astma i P-län, en av världens största astmaepidemiologiska studier. 20 000 personer i åldrarna 20-50 år valdes slumpmässigt från befolkningen i dåvarande Älvsborgs län. Av dessa besvarade 15 813 ett kort frågeformulär. Denna studie har sedan legat till grund för ett flertal internationellt uppmärksammade studier (Torén 1999, Torén och Hermansson 1998, Järvholm 1998, Torén 2002, Hellgren 2002).

ADONIX-studien

"ADONIX" står för Adult-onset asthma and nitric oxide och är samlingsnamnet för den populationsstudie som Yrkes- och miljömedicin bedriver där 10 000 slumpmässigt utvalda i Västra Götaland ingår. Vi undersöker förekomsten av luftvägsinflammation med hjälp av utandad kväveoxid (NO). Vi skall försöka sätta detta i relation till halten av små partiklar i omgivningsluft just den dagen vi mäter och dagarna innan.

Tandtekniker-studien

En retrospektiv kohortstudie påbörjades under 2001 med frågeställningen: orsakar arbete med akrylater astma hos tandtekniker? Drygt 2000 tandtekniker som utbildats i Sverige fick en postenkät hemskickad. Lika många kontroller hämtade ur allmänbefolkningen med samma ålders- och könsfördelning, fick besvara frågor om bland annat luftvägsbesvär, rökvanor, handeksem och arbetsmiljö. Tandteknikerna fick dessutom frågor om framförallt hanteringen av akrylater. Syftet med undersökningen är att i framtiden trygga en god och säker arbetsmiljö inom tandteknikerbranschen.

Sidansvarig: Madeleine Modig|Sidan uppdaterades: 2017-10-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?