Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Henry Ascher

Professor/ specialized physician

Henry Ascher
Professor/ specialized physician
henry.ascher@gu.se
+46 31 786 6841
0766-186841

Postal Address: Global hälsa och folkhälsa, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 463, 40530 Göteborg
Visiting Address: Medicinaregatan 18A , 41390 Göteborg


Department of Public Health and Community Medicine at Institute of Medicine (More Information)
Box 463
405 30 Göteborg
Visiting Address: Medicinaregatan 18A , 413 90 Göteborg

Latest publications

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Henry Ascher, Åsa Backlund, Christian Munthe, Pernilla Östlund, Göran Bertilsson et al.
Stockholm , SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Report 2018
Report

Undocumented adult migrants in Sweden: mental health and associated factors
Lena Andersson, Anders Hjern, Henry Ascher
BMC Public Health, Journal article 2018
Journal article

Call me, later! Patients’ experiences of Swedish healthcare call-back services and access to healthcare
Magnea Unnarsdottir, Henry Ascher, Jonas Hermansson, Louise Danielsson
Journal of Hospital Administration, Journal article 2018
Journal article

Identification: age and identity assessment
Anders Hjern, Henry Ascher, Marianne Vervliet, Ilse Derluyn
Bhabha J, Kanics J, Senovilla Hernández (ed.). Research Handbook on Child Migration, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, Chapter in book 2018
Chapter in book

Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa
Henry Ascher
Kästen-Ebeling G & Otterup T (red.). En bra början – Mottagande och introduktion av nyanlända elever. 2:a upplagan, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 11 - 20 of 94

2018

Living conditions and self-rated health among undocumented migrants in Sweden
Lena Andersson, Henry Ascher, Anders Hjern
European Journal of Public Health. Vol 28, Supplement 1, European public health association. , Conference contribution 2018
Conference contribution

Betydelsen av hälsa och skola för barn på flykt
Henry Ascher
En god fortsättning. Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle., Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2018
Chapter in book

2017

En ovärdig behandling av unga
Henry Ascher
Göteborgs-Posten, Newspaper article 2017
Newspaper article

BLF:s arbetsgrupp för flyktingbarn 25 år
Henry Ascher, Lars H Gustafsson, Anders Hjern, Marie Köhler, Tor Lindberg
Barnläkaren, Magazine article 2017
Magazine article

Asylsökandes vårdkonsumtion i Västra Götaland 2011-2016
Anna Kjellström, Bo Palaszewski, Zina Cherigui, Maria Taube, Gunnar Henning et al.
Västra Götalandsregionen, Report 2017
Report

2016

Forskning tillsammans med flyktingbarn i papperslöshet. Etiska utmaningar och erfarenheter
Åsa Wahlström Smith, Henry Ascher
Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Maja Sager, Helena Holgersson och Klara Öberg (red.), Göteborg, Daidalos, Chapter in book 2016
Chapter in book

Showing 11 - 20 of 94

Page Manager: Karin Allander|Last update: 9/19/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?