Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bengt Mattsson

Professor emeritus

Bengt Mattsson
Professor emeritus
bengt.mattsson@allmed.gu.se
0707-466052

Room number: 218
Postal Address: Box 414, 40530 Göteborg
Visiting Address: Arvid Wallgrens backe hus 7 p2 , 41346 Göteborg


School of Public Health and Community Medicine at Institute of Medicine (More Information)
Box 463
405 30 Göteborg
Visiting Address: Medicinaregatan 18A , 413 90 Göteborg

Latest publications

ADHD - Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet
Bengt Mattsson
Stockholm, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Report 2013
Report

Autismspektrumtillstånd. Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet
Bengt Mattsson
Stockholm, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Report 2013
Report

Vad kännetecknar en kunnig handledare? Allmänläkares erfarenheter från handledning av läkarstudenter.
Bernhard von Below, Ann-Christin Haffling, Brorsson Annika, Bengt Mattsson, Mats Wahlqvist
Svenska läkaresällskapet: Program för Medicinska riksstämman 2012, 28 - 30 november, Stockholm , Conference paper 2012
Conference paper

Schizofreni - läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation
Eva Lindström, Derya Akcan, Mats Berglund, Thomas Davidson, Anniqa Foldemo et al.
Stockholm, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, Report 2012
Report

Showing 31 - 40 of 58

2007

Personlig läkare eller personlig som läkare - vilken skillnad
Bengt Mattsson
Läkartidningen, Journal article 2007
Journal article

2006

[Psychotherapeutic skills important in primary health care]
Bengt Mattsson
Läkartidningen, Journal article 2006
Journal article

Showing 31 - 40 of 58

Page Manager: Karin Allander|Last update: 9/19/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?