Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Henry Ascher

Professor/ specialized physician

Henry Ascher
Professor/ specialized physician
henry.ascher@gu.se
+46 31 786 6841
0766-186841

Postal Address: Box 453, 40530 Göteborg
Visiting Address: Arvid Wallgrens backe 2A, hus 7, plan 3 , 41346 Göteborg


Department of Public Health and Community Medicine at Institute of Medicine (More Information)
Box 414
405 30 Göteborg
Visiting Address: Medicinaregatan 16 , 413 90 Göteborg

Latest publications

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Henry Ascher, Åsa Backlund, Christian Munthe, Pernilla Östlund, Göran Bertilsson et al.
Stockholm , SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Report 2018
Report

Undocumented adult migrants in Sweden: mental health and associated factors
Lena Andersson, Anders Hjern, Henry Ascher
BMC Public Health, Journal article 2018
Journal article

Call me, later! Patients’ experiences of Swedish healthcare call-back services and access to healthcare
Magnea Unnarsdottir, Henry Ascher, Jonas Hermansson, Louise Danielsson
Journal of Hospital Administration, Journal article 2018
Journal article

Identification: age and identity assessment
Anders Hjern, Henry Ascher, Marianne Vervliet, Ilse Derluyn
Bhabha J, Kanics J, Senovilla Hernández (ed.). Research Handbook on Child Migration, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, Chapter in book 2018
Chapter in book

Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa
Henry Ascher
Kästen-Ebeling G & Otterup T (red.). En bra början – Mottagande och introduktion av nyanlända elever. 2:a upplagan, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 41 - 50 of 94

2013

Trauma, stress och uppgivenhet
Henry Ascher, Anders Hjern
Från apati till aktivitet. Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa, lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2013
Chapter in book

Birth weight and delivery practice in a Vietnamese rural district during 12 year of rapid economic development.
Huong Thu Nguyen, Bo Eriksson, Toan Khanh Tran, Chuc Thi Nguyen, Henry Ascher
BMC Pregnancy and Childbirth, Journal article 2013
Journal article

2012

Breastfeeding practices in urban and rural Vietnam.
Huong Nguyen Thu, Bo Eriksson, Toan Tran Khanh, Max Petzold, Göran Bondjers et al.
BMC public health, Journal article 2012
Journal article

Undocumented Migrants
Susan Wright, Henry Ascher
The right to health : theory and practice / editor: Gunilla Backman. - 1. ed., Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2012
Chapter in book

Hälso- och sjukvård för nyanlända barn
Anders Hjern, Henry Ascher
Barnmedicin. - 2012 - 4., [rev. och uppdaterade] uppl. / redaktörer: Katarina Hanséus, Hugo Lagercrantz, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2012
Chapter in book

Vardagsmiljöns betydelse för hälsofrämjande arbete för flyktingbarn
Henry Ascher
Barn i Malmö - skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa./Marie Köhler (red.), Malmö, Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Chapter in book 2012
Chapter in book

2011

2010

Papperslösa
Elis Envall, Sanna Vestin, Carin Björngren Cuadra, Henry Ascher, A Staaf et al.
Social Rapport 2010, Stockholm, Socialstyrelsen, Report chapter 2010
Report chapter

Showing 41 - 50 of 94

Page Manager: Karin Allander|Last update: 9/19/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?