Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Henry Ascher

Professor/ specialized physician

Henry Ascher
Professor/ specialized physician
henry.ascher@gu.se
+46 31 786 6841
0766-186841

Postal Address: Box 453, 40530 Göteborg
Visiting Address: Arvid Wallgrens backe 2A, hus 7, plan 3 , 41346 Göteborg


Department of Public Health and Community Medicine at Institute of Medicine (More Information)
Box 414
405 30 Göteborg
Visiting Address: Medicinaregatan 16 , 413 90 Göteborg

Latest publications

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Henry Ascher, Åsa Backlund, Christian Munthe, Pernilla Östlund, Göran Bertilsson et al.
Stockholm , SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Report 2018
Report

Undocumented adult migrants in Sweden: mental health and associated factors
Lena Andersson, Anders Hjern, Henry Ascher
BMC Public Health, Journal article 2018
Journal article

Call me, later! Patients’ experiences of Swedish healthcare call-back services and access to healthcare
Magnea Unnarsdottir, Henry Ascher, Jonas Hermansson, Louise Danielsson
Journal of Hospital Administration, Journal article 2018
Journal article

Identification: age and identity assessment
Anders Hjern, Henry Ascher, Marianne Vervliet, Ilse Derluyn
Bhabha J, Kanics J, Senovilla Hernández (ed.). Research Handbook on Child Migration, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, Chapter in book 2018
Chapter in book

Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa
Henry Ascher
Kästen-Ebeling G & Otterup T (red.). En bra början – Mottagande och introduktion av nyanlända elever. 2:a upplagan, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 51 - 60 of 94

2010

Asylsökande barn
Ulla Björnberg, Marita Eastmond, Henry Ascher
Socialpolitik, Magazine article 2010
Magazine article

Cross-country variation in stillbirth and neonatal mortality in offspring of Turkish migrants in northern Europe.
Sarah Fredsted Villadsen, Erika Sievers, Anne-Marie Nybo Andersen, Annett Arntzen, Marjorie Audard-Mariller et al.
European journal of public health, Journal article 2010
Journal article

Rätten till hälsa för papperslösa migranter i Sverige
Henry Ascher
Mänskliga rättigheter — juridiska perspektiv. Lundberg A (redaktör)., Stockholm, Liber, Chapter in book 2010
Chapter in book

Asylsökande barns tankar om hälsa
Henry Ascher, Lotta Mellander
Mellan det förflutna och framtiden. Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande. Andersson, HE. Ascher, H. Björnberg, U. Eastmond, M. (redaktörer), Göteborg, University of Gothenburg, Chapter in book 2010
Chapter in book

Mottagandets policy och praktik — rekommendationer och åtgärdsområden
Henry Ascher, Lotta Mellander, Mirzet Tursunovic
Mellan det förflutna och framtiden. Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande. Andersson, HE. Ascher, H. Björnberg, U. Eastmond, M. (redaktörer), Göteborg, University of Gothenburg, Chapter in book 2010
Chapter in book

Att möta asylsökande och papperslösa barn och deras familjer
Henry Ascher
Barns och ungas rätt i vården. Söderbäck M (redaktör)., Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Chapter in book 2010
Chapter in book

2009

Showing 51 - 60 of 94

Page Manager: Karin Allander|Last update: 9/19/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?