Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Henry Ascher

Professor/specialistläkare

Henry Ascher
Professor/specialistläkare
Akademisk grad: Docent,
henry.ascher@gu.se
031-786 6841
0766-186841

Postadress: Global hälsa och folkhälsa, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 463, 40530 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 18A , 41390 Göteborg


Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin (Mer information)
Box 463
405 30 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 18A , 413 90 Göteborg

Om Henry Ascher

Mitt arbete är inriktad på socialt betingade skillnader i hälsa och ohälsa och hur man kan motverka det. Ett särskilt intresse är migration och hälsa, med särskilt fokus på barn och familj. Mitt arbete handlar om hur man kan arbeta hälsofrämjande, både individuellt genom att stärka barns och vuxnas resurser och strukturellt genom att studera barriärer och förändra strukturer. Mänskliga rättigheter, barns rättigheter, rätten till hälsa och ett fokus på brukarmedverkan är ett annat intresse som också genomsyrar forskningen.
I forskningsprojektet Papperslösa barns vardagsstrategier har vi följt papperslösa barn över tid för att undersöka olika strategier för att hantera en vardag som hela tiden är farlig och hotfull. Vilka strategier fungerar? Hur relaterar dessa till ålder och utveckling? Vilka är hoten mot barnens hälsa, välbefinnande och utveckling och hur kan de förändras? Hur kan vuxna runt barnen arbeta för att stärka dem? Finns det lärdomar från denna grupp barn som är giltiga för andra barn som lever med skyddade hemligheter, till exempel barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar eller som lever med skyddade uppgifter? Studien använder kvalitativ metodik med en hög grad av brukarinflytande i enlighet med ett barnkonventionstänkande. Skolbarn (6-18 år) ingår. Målet med studien är att vi genom att studera vardagsstrategier hos en grupp mycket marginaliserade och exkluderade barn och ungdomar och relatera dem till ålder och utveckling ska kunna få kunskap om salutogena mekanismer som kan användas till stöd för barn i likartade situationer som har svårt att själva finna sådana strategier. Studien har anslag från Allmänna Barnhuset och Västra Götalandsregionen.
Forskningsprojektet Hälsa och ohälsa hos papperslösa migranter är en enkätstudie med papperslösa om självupplevd hälsa, levnadsförhållanden och tillgång till mänskliga rättigheter som genomförs i Göteborg, Stockholm och Malmö. Eftersom forskningen om papperslösas situation är väldigt begränsad och oftast består av mindre intervjubaserade studier fyller denna studie en viktig uppgift för att kunna öka kunskapen om en dold grupp med sannolikt stora hälsobehov. Studien har utformats i samråd med människor som är eller varit papperslösa och görs med stöd från Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.

Exempel på andra områden jag arbetar med är studier om papperslösa kvinnors erfarenheter av mödra- och förlossningsvård, ensamkommande barn och unga, åldersbedömningar, barn med svåra uppgivenhetssyndrom, utsatta gruppers tillgång till vård och barn som far illa.

Socio-economic determinants of health and physical growth of children from birth to five years in rural and urban areas of Hanoi. är ett avslutat forskningsprojekt i samarbete med Hanoi Medical University som följde två kohorter gravida kvinnor i Vietnam, en i urban miljö och en på landsbygd. Förlossningsutfall samt barnens tillväxt och hälsa följdes över tid och relaterats till socio-ekonomiska faktorer och vårdutnyttjande. Projektet ledde till att tre doktorsavhandlingar. I den sista avhandlingen undersöktes förekomst och riskfaktorer för övervikt och fetma i relation till socio-ekonomiska faktorer och urbanisering.
Mitt forskningsarbete bedrivs i samverkan med Angereds Närsjukhus forskningsenhet där jag också deltar i sjukhusets arbete med mänskliga rättigheter som verktyg för att minska den socialt betingade ohälsan.
Jag är professor i folkhälsovetenskap och docent och överläkare i barnmedicin. Jag arbetar kliniskt vid Flyktingbarnmottagningen i Göteborg och är vice ordförande i Svenska Barnläkarföreningens intresseförening för global barn- och ungdomshälsa (https://gbuh.barnlakarforeningen.se). Jag har bland annat haft uppdrag för Socialstyrelsen, SBU, Sveriges Kommuner och Landsting och Diskrimineringsombudsmannen. Jag är också juryledamot i Astrid Lindgren Memorial Award, världens största barn- och ungdomslitteraturpris (www.alma.se). 

Ett fel uppstod vid JSON-tolkning. Meddelande: : null

Senaste publikationer

A human rights-based approach improves the mental health care for migrants
E. Envall, G. Backman, Henry Ascher, B. Ramel, E. Ryman
Läkartidningen, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Medical, Ethical, and Legal Risks in Forensic Age Assessment Procedures in Current Swedish Asylum Processes Involving Unaccompanied Minors
Josephine T. V. Greenbrook, Henry Ascher
Program and proceedings of the Oxford Global Health & Bioethics International Conference in Oxford, United Kingdom, July 1-2, 2019 (oral presentations), Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

When Law and Medical Ethics Conflict: Physicians’ Perceptions of Their Roles as Gatekeepers in Satisfying Undocumented Migrants’ Right to Healthcare Access in Sweden
Josephine T. V. Greenbrook, Henry Ascher, Graeme T. Laurie
Programme of the 21st Nordic Conference for Professionals Working with Traumatised Refugees in Stavanger, Norway, June 6-7, 2019 (oral presentation and workshop), Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Apropå! »Alla vet att man ska äta frukt och grönt och röra på sig«
Alexandra Krettek, Maria Magnusson, Moa Hallmyr, Henry Ascher
Läkartidningen, Inledande text i tidskrift 2018
Inledande text i tidskrift

Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa
Henry Ascher
Kästen-Ebeling G & Otterup T (red.). En bra början – Mottagande och introduktion av nyanlända elever. 2:a upplagan, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Identification: age and identity assessment
Anders Hjern, Henry Ascher, Marianne Vervliet, Ilse Derluyn
Research Handbook on Child Migration. Bhabha J, Kanics J, Senovilla Hernández (ed.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing , Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Henry Ascher, Åsa Backlund, Christian Munthe, Pernilla Östlund, Göran Bertilsson et al.
Stockholm , SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Rapport 2018
Rapport

Undocumented adult migrants in Sweden: mental health and associated factors
Lena Andersson, Anders Hjern, Henry Ascher
BMC Public Health, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ett fel uppstod vid JSON-tolkning. Meddelande: : null

Visar 11 - 20 av 100

2018

Call me, later! Patients’ experiences of Swedish healthcare call-back services and access to healthcare
Magnea Unnarsdottir, Henry Ascher, Jonas Hermansson, Louise Danielsson
Journal of Hospital Administration, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Living conditions and self-rated health among undocumented migrants in Sweden
Lena Andersson, Henry Ascher, Anders Hjern
European Journal of Public Health. Vol 28, Supplement 1, European public health association. , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Betydelsen av hälsa och skola för barn på flykt
Henry Ascher
En god fortsättning. Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

2017

Adolescent health care in a multi-cultural area: a qualitative study from adolescents’ perspective
Mikaela Hällström, Vania Ranjbar, Henry Ascher
International Journal of Adolescence and Youth, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

En ovärdig behandling av unga
Henry Ascher
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2017
Artikel i dagstidning

BLF:s arbetsgrupp för flyktingbarn 25 år
Henry Ascher, Lars H Gustafsson, Anders Hjern, Marie Köhler, Tor Lindberg
Barnläkaren, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Asylsökandes vårdkonsumtion i Västra Götaland 2011-2016
Anna Kjellström, Bo Palaszewski, Zina Cherigui, Maria Taube, Gunnar Henning et al.
Västra Götalandsregionen, Rapport 2017
Rapport

Visar 11 - 20 av 100

Sidansvarig: kommunikation@medicine.gu.se|Sidan uppdaterades: 2019-09-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?