Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Monica Bertilsson

Universitetslektor

Monica Bertilsson
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
monica.bertilsson@socmed.gu.se
031-786 6857
0766-186857

Postadress: Försäkringsmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 453, 40530 Göteborg
Besöksadress: Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3 , 41346 Göteborg
Arbetsuppgifter: Forskare, lärare


Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin (Mer information)
Box 463
405 30 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 18A , 413 90 Göteborg

Om Monica Bertilsson

Jag är medicine doktor, lektor i Folkhälsovetenskap och leg arbetsterapeut med lång erfarenhet från psykiatrisk rehabilitering. Jag har disputerat i ämnet Arbetsförmåga, psykisk ohälsa och återgång i arbete. Jag ingår i forskningsprogrammet New Ways - mental health at work, ett forskningsprogram inriktat mot att öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och ångestsjukdom så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska behovet av sjukskrivning. Jag ingår också i nätverket PRESA (Swedish network for research on the prevention of sickness absence with common mental disorders) som består av forskare från universiteten i Göteborg, Linköping och Lund.

I mitt avhandlingsarbete har jag utforskat arbetsförmåga genom att i fokusgrupper intervjua människor som är i aktivt arbete om deras erfarenhet av förmåga att arbeta vid depression och ångest, eller liknande besvär. Samma frågeställning har också utforskats i intervjuer med vårdpersonal från företagshälsovård, primärvård och psykiatri som har erfarenhetsbaserad kunskap av arbetsförmåga i denna patientgrupp. Båda studierna gjordes i syfte att försöka begreppsliggöra arbetsförmåga i förhållande till dessa sjukdomar. Jag har också i befolkningsbaserade, prospektiva studier med data från Hälsoresursprojektet undersökt om självskattad psykisk ohälsa och låg arbetsförmåga kan prediktera återgång i arbete hos sjukskrivna personer med självskattad psykisk ohälsa. Fynden visade att både psykisk ohälsa och låg självskattad arbetsförmåga ökade sannolikhetet för att det ska ta längre tid att återgår i arbete och även ökad sjukfrånvaro året efter baslinjesmätning. 2015 tilldelades jag Lennmalms pris i Försäkringsmedicinsk forskning av Svenska Läkarsällskapet för min avhandling. Från fynd ur avhandlingen driver vi nu projektet Capacity to work index (C2WI) med syfte att utveckla ett epidemiologiskt instrument för att kunna undersöka arbetsförmåga i relation till depression- och ångestsjukdom i befolkningen.   

Efter avhandlingen har jag undersökt hur läkare går tillväga när de bedömer arbetsförmåga hos patienter med depressions och ångestbesvär samt från surveydata undersökt samband mellan negativa attityder till depression i befolkningen och rekommendation av sjukskrivning utifrån en skriftligt fall med depressiva besvär. 

Nu driver jag ett 3-årigt "postdok"- projekt Managers perspective - the missing piece, finansierat med AFA medel. Här undersöker vi chefers attityder, kunskap och "know-how" när det gäller att  stödja anställda med depressions- och ångestsjukdom. I projektet har vi gjort en enkätstudie till drygt 5000 chefer (svarsfrekvens 71%) samt en kvalitativ fokusgrupp studie (n=8 fokusgrupper). Jag är medsökande i PRIMA ett FORTE-finansierat projekt "Primärvård för arbetsåtergång" där vi utvecklat och utvärderar införandet av ett arbetssätt som stimulerar återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Jag är också med i projektet The effect of person-centred care on work-related health of healthcare professionals i vilket vi undersöker om införandet av person-centerad vård på vårdavdelningar leder till ökad arbetshälsa bland vårdpersonalen.

Jag är programansvarig för och lektor i Folkhälsovetenskapliga programmet vid Göteborgs universitet.

Senaste publikationer

Determinants of Managerial Preventive Actions in Relation to Common Mental Disorders at Work: A Cross-Sectional Study Among Swedish Managers
Iris van de Voort, Angelique de Rijk, Gunnel Hensing, Monica Bertilsson
Journal of occupational and environmental medicine, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Political Ideology and Stigmatizing Attitudes Toward Depression: The Swedish Case
Jesper Löve, Monica Bertilsson, Johan Martinsson, Lena Wängnerud, Gunnel Hensing
International Journal of Health Policy and Management, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The capacity to work puzzle: a qualitative study of physicians' assessments for patients with common mental disorders
Monica Bertilsson, S. Maeland, Jesper Löve, Gunnar Ahlborg, E. L. Werner et al.
Bmc Family Practice, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Läkares bedömning av arbetsförmåga hos patienter med depressions- och ångestsjukdom.
Monica Bertilsson, Silje Maeland, Jesper Löve, Gunnar Ahlborg, Erik Werner et al.
Nationell Primärvårdskonferens, Stockholm, Sverige, 27-28 September 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The association between attitudes about depression and recommendations of sickness absence. A web-based vignette study in an adult Swedish sample
Monica Bertilsson, Jesper Löve, Johan Martinsson, Lena Wängnerud, Gunnel Hensing
18th EPA Section Meeting in Epidemiology & Social Psychiatry. Gothenburg, Sweden: 30 november - 3 december book, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 16

2019

Determinants of Managerial Preventive Actions in Relation to Common Mental Disorders at Work: A Cross-Sectional Study Among Swedish Managers
Iris van de Voort, Angelique de Rijk, Gunnel Hensing, Monica Bertilsson
Journal of occupational and environmental medicine, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Political Ideology and Stigmatizing Attitudes Toward Depression: The Swedish Case
Jesper Löve, Monica Bertilsson, Johan Martinsson, Lena Wängnerud, Gunnel Hensing
International Journal of Health Policy and Management, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

The capacity to work puzzle: a qualitative study of physicians' assessments for patients with common mental disorders
Monica Bertilsson, S. Maeland, Jesper Löve, Gunnar Ahlborg, E. L. Werner et al.
Bmc Family Practice, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2017

Läkares bedömning av arbetsförmåga hos patienter med depressions- och ångestsjukdom.
Monica Bertilsson, Silje Maeland, Jesper Löve, Gunnar Ahlborg, Erik Werner et al.
Nationell Primärvårdskonferens, Stockholm, Sverige, 27-28 September 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

The association between attitudes about depression and recommendations of sickness absence. A web-based vignette study in an adult Swedish sample
Monica Bertilsson, Jesper Löve, Johan Martinsson, Lena Wängnerud, Gunnel Hensing
18th EPA Section Meeting in Epidemiology & Social Psychiatry. Gothenburg, Sweden: 30 november - 3 december book, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 16

Sidansvarig: kommunikation@medicine.gu.se|Sidan uppdaterades: 2019-09-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?