Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Populärvetenskapliga sammanfattningar av rapporter höstterminen 2014

Adam Oscarson - Urinvägsinfektioner – Etiologi, antibiotikaresistens och behandling hos kirurgpatienter i Nepal.

Aidin Rawshani - Heart Failure in Young Adults: Systolic versus Diastolic Dysfunction and the Effect of Diabetes

Albert Modin - Transgenerational trauma som en möjlig faktor till mental ohälsa bland Rwandiska ungdomar.

Alexander Appelstrand - Användningen av sociala medier i svensk sjukvård

Alisa Unzueta Djigalo - Hur påverkas lillhjärnans utveckling av för tidig födsel?

Amanda Lahti - Maternal characteristics, physical activity and quality of life in women with normal and impaired glucose tolerance and type 2 diabetes five years after gestational diabetes

Anders Fagerlund - Gynekomasti: en systematisk litteraturöversikt

André Thunberg - Kardiovaskulära riskfaktorer bland patienter med typ 2 diabetes på Tanzanias landsbygd

Anja Hadzic - Propionibacterium acnes förmåga att påverka det inflammatoriska svaret i prostataepitelceller

Ann Reimstad - En validering av diagnosen hjärtsvikt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 2000 - 2012 och en studie av förekommande komorbiditeter

Anna Sara Miyazaki - ADHD och andra neuropsykiatriska symptom hos barn och ungdomar med obesitas

Annica Lindström - Substrat rigiditet – påverkan på endotelceller

Cajsa Dalne - En systematisk litteraturöversikt av histologi och bilddiagnostiska metoders förmåga att detektera

Caroline Kuylenstierna - Högt blodtryck: Riskfaktorer och Samsjuklighet

Cecilia Stalberg - Karaktärisering av Elafin i fosterhinnor från människa

David Björnell - Tidig migration av höftrevisionsstammar ökar risken för lossning

Dicle Özkan - ß-PIX Roll i Protamine Sulfate Inducerad Stressfiber Förlust hos Renala Podocyter

Elias Chemlal Ärlemalm - Uttryck av opioidreceptorer under ischemi-reperfusionsskada i råtthjärta

Elias Hultberg - Belastnings påverkan på upplevelse av ledposition och kraft

Elias Jokhadar - Hjärtrytmvariabilitet i Relation till Vänster- respektive Högerhänthet

Elin Hofgaard Brattström - Återkommande adenom efter behandling med transanal endoskopisk mikrokirurgi

Elisabeth Kangefjärd - Risk för återinsjuknande i stroke hos patienter med 50-69 % symtomatisk karotisstenos

Ella Äng - Effekten av isoprenylcysteine karboxyl metyltransferas blockering på PLX4720 resistenta BRAFV600E muterade melanomcellinjer

Ellinor Andreasson - Graviditetsförlust i vecka 16 till 24: Vilka blir konsekvenserna i framtida graviditet?

Emelie Stenmarker - Hälsorelaterad livskvalitet hos barn med cancer. En jämförande studie i Argentina och Sverige

Emelie Thorén - Hög följsamhet till antiretroviral behandling, trots många oönskade effekter bland människor som lever med HIV i Dodoma, Tanzania.

Emil Bussqvist - Immuncellers påverkan av vävnadens hårdhet

Emma Cederholm - Uppförande störning och somatisk hälsa: med fokus på gastrointestinala besvär. En rikstäckande studie med 9 eller 12-åriga tvillingar.

Emma Karlsson - Uppförandestörning och somatisk hälsa: fokus på neurologiska problem. En rikstäckande studie av 9 eller 12-åriga tvillingar.

Emma Svensson - Prehospital beredskap inför kemiska händelser. En pilotstudie bland EMS-personal i VGR, Sverige

Evelina Lilja - Introduktion av ett nytt scoringsystem av mag-, och tarmkanalens funktion för att tidigarelägga diagnosen Nekrotiserande enterokolit hos för tidigt födda barn

Fredrik Bjerkne - Prevalence of Myotonic Dystrophy type 1 in the Västra Götaland Region

Fredrik Olsson - FORSKARE VILL LÄRA SIG VÄRDENS VANLIGASTE SÄTT ATT KOMMUNICERA

Frida Graumann - Antibiotikaanvändning på Buea Regional Hospital i Buea, Kamerun

Frida Rydberg - HIV Stigmas verkan på följsamhet i medicinering och virusnivå

Gunhild Aggeryd - Livskvalitet efter bröstrekonstruktion:
En jämförelse mellan DIEP‐lambå och Latissimus dorsi‐lambå


Helena Thiman - Hinder till vård för barn diagnosticerade med malaria på sjukhuset José Macamo i Maputo, Mocambique

Henrik Holtstrand Hjälm - Förstorat vänster förmak kan kopplas till obstruktiv sömnapné hos 71-åriga män ur den allmänna befolkningen

Henrik Söderström - Cutaneous T-cell Lymphoma in West Sweden with Focus on Diagnosing Mycosis Fungoides, 2005-2012

Ida Håkansson - Patients’ Perspectives of the Work of The Refugee Children’s Team in Gothenburg

Ida Uhr - Utveckling av en ny metod för tryckmätning av centralt ventryck

Jamal Radi - Design of multi-colour-flow-panels for stress-ligands and NK cell-ligands and T cell-ligands to be used in studies of leukaemic cells

Jennifer Florin - Färre HIV-smittade barn och yngre ålder vid HIV-diagnos för barn som blivit HIV-smittade av sina mödrar i Rio de Janeiro, Brasilien 1993-2014

Joel Lundgren - Olika katekolaminer inducerar olika takotsubolika hjärtdysfunktioner i ett troligen afterload beroende mönster.

Johan Ljungdahl - Förskrivningsmönster av antibiotika till barn med övre luftvägsinfektioner inom öppenvården i Bangkok

Johan Sandslätt - Ortostatisk hypotension hos Parkinsonpatienter i Kannur, Indien.

Jon Krabbe - Känslig, subtypsoberoende PCR för HIV RNA och totalt HIV DNA, kombinerat med en korrelationsstudie

Jonas Olsson -Prediktorer för re-ruptur efter främre korsbandsrekonstruktion

Josefin Henninger - Metabolic derangements in subjects with a family history of type 2 diabetes - a comparative study

Josefina Robertson - Väntetider på akutmottagningen ur ett jämställdhetsperspektiv

Karin Libeck - Trombomodulins effekt på immunceller

Karin Svensson - En observationsstudie om ländryggsskador hos unga manliga långdistanslöpare på elitnivå

Kristoffer Struck - Muskuloskeletala symtom och samsjuklighet hos unga vuxna

Liisa Eriksson - Postoperativ sepsis på en avdelning för övre gastrointestinal kirurgi.

Lijin Yang - The Effect of Selective α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Stimulation on the Development of Atherosclerosis

Linnea Skoglund - Kohortstudie för uppföljning av cervixdysplasi

Lisa Ahlstrand (fd. Blomgren) - Riskfaktorer för tidig död vid multipelt myelom

Lisa Ellegård - Postoperativt nutritionsstöd efter pankreaskirurgi

Lisa Wahlström - Avvikelser från barnmorskerutiner och eventuell inverkan på postpartum blödning och neonatalt utfall på Buea Regional Hospital, Buea, Kamerun.

Livia Dunér Holthuis - Effekten av punch-graft transplantation jämfört med konservativ behandling vid kroniska bensår

Lovisa Nilsson - Hospital beredskap inför kemiska hot -en pilotstudie bland akutvårdspersonal i Göteborg, Sverige

Magnus Hessel - Betydelsen av subpopulationer av NK-celler för immunterapi vid akut myeloisk leukemi

Maja Offenbartl - Vanligt använda läkemedel för Alzheimers sjukdom förebygger amyloid-betainducerade inlärningsproblem i zebrafisk

Malin Olander - Invasiv pneumokocksjukdom

Marcus Johnsson - Psykisk ohälsa bland Rwandiska ungdomar – mönster och orsaker beskrivna av vuxna som arbetar med Rwandiska ungdomar

Marcus Ståleby - Svensk översättning och tillförlitlighet för Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ)

Maria Hallqvist - Graviditetsdiabetes och obstetriskt utfall hos 490 kvinnor i Göteborg, Sverige

Maria Lundberg - Utvärdering av mor-barn-överföringen av HIV i Tanzania

Maria Poka - Komplikationer och utfall efter operationer av armbågsbrott hos Prince of Wales Hospital i Hong Kong

Marlene Eklind - Användandet av Antibiotika på en HIV Klinik i Tanzania

Martin Eriksson - Inverkan av Träning och Hjärtrytmvariabilitet på Antikroppssvaret efter Influensavaccination

Martina Widmark - Vestibulär adaptation till rörelse Oberoende okulär och perceptuell respons

Mathias Björk - Introduktion av nya höftprotesmodeller ger inte någon ökad risk för tidig omoperation vid höftproteskirurgi

Mikael Sandstedt - Intracellulär FACS-inmärkning kan kombineras med qPCR-analys av god kvalitet och hög sensitivitet

Mimmie Stern - Påverkar socioekonomiskt status val av behandling vid hematologiska maligniteter?

Niclas Molinder - Förskrivningsmönster av antibiotika till barn med akut diarré i öppenvård.

Olle Eriksson - Anastomosläckage vid colorektalkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhus, Östra

Olof Bergel -Utforskande av galectin 3 som biomarkör för malignt melanom

Oskar Fagerström - Profylaktiskt nät för förebyggande av bråck hos patienter med urostomi

Patrik Rosquist - Livsstilsfaktorer hos inneliggande psykiatriska patienter och associationen till somatisk hälsa

Per Lindemo - Undersökning av livsstilsförändringar efter intervention med livsstilsverktyget ”Det handlar om kroppen”

Peter Eriksson - EKG-förändringar kopplade till arbetsrelaterad stress

Petronella Pettersson -Användande av malariaförebyggande metoder bland barn diagnosticerade med malaria i Maputo, Moçambique

Richard Vithal - Korrelationen mellan Hjärtrytmsvariabilitet och Hjärtats Återhämtningsförmåga i Friska, Otränade Deltagare

Robin Holmér Johansson - Upplevelser av konsultationen

Stina Fredriksson - Prematuritet på Kilimanjaro Christian Medical Centre i Moshi, Tanzania – etiologi, övervakning, behandling och utfall

Stina Henman - Tidig förtidsbörd och sent missfall: är det samma tillstånd?

Susanna Forsberg - Prevention av mor till barn transmission av HIV I Dodoma, Tanzania

Susanne Johansson - Oönskade graviditeter bland hiv-positiva gravida kvinnor i Rio de Janeiro och vikten av trippelbehandling för att nå omätbara virusnivåer

Tarik Avdic - Continuous Subcutaneous Insulin Infusion (CSII) in Swedish adult persons with diabetes mellitus type 1 – An observational register study with data from The National Diabetes Register (NDR)

Theresia Bergström - Adult psychiatric comorbidity in males with Aspergers Syndrome

Thomas Fredriksson - Tobramycin användning vid SÄS, Borås; Uppnås adekvata serumnivåer enligt gällande riktlinjer?

Tomas Karlsson - Chitosan som sårbehandling - en systematisk litteraturöversikt om antibakteriella egenskaper

Tora Lindqvist - Metotrexatbehandling av psoriasis – vilken effekt har behandlingen och följs riktlinjerna?

Veronica Drejer - Evaluation of secondary prevention in patients in Gothenburg two years after acute myocardial infarction (SEPAT)

Victoria Risedal - Abdominal pain and the use of radiology at the emergency room

Vincent Buchholz - Tvångsvård av maniska patienter i Göteborg
 

Sidansvarig: Christel Olsson|Sidan uppdaterades: 2015-10-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?