Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Populärvetenskapliga sammanfattningar av rapporter vårterminen 2014

Albin Bengtsson - Patient-Reported Outcome Measures In Total Hip Replacement Surgery – A 6-Year Nationwide Follow-Up

Alexander Johansson - Hur pass väl stämmer data i kvalitetsregister med källdata? En valideringsstudie av Riks-Stroke och ett lokalt strokeregister.

Alfred Lundberg - Utvärdering av pneumonivården på Medicinkliniken, SU/Ö

Ali Refaat - Radiation therapy in locally advanced pancreatic cancer: A retrospective population-based study

Anders Knutsson - Organismer och deras antibiotikaresistensmönster i kirurgiska sårinfektioner

Anna Åberg - En experimentell studie av cytokinnivåer av IL-1 β genom en strokeinduktion hos gnagare

Anna-Eva Andersson - De mycket långtida effekterna av hjärtstopp

Annika Wilbe - Antibiotikaanvändning i Indien

Caroline Ström - GAP-43 som biomarkör för tidig diagnostisering av Alzheimers sjukdom

Cecilia Kurkkio - Quality of management and antibiotic use for community-acquired pneumonia in department of internal medicine Southern Älvsborg Hospital

Cecilia Lange - Kan singlettsyre orsaka ljusutlöst kontaktallergi?

Cecilia Verdinelli - Efter hemisfärotomin: en långtidsuppföljning ur patientperspektiv.

Christoffer Vannas - HSP90-hämning som cancerterapi

Claes Jelinek - Venous versus capillary blood glucose levels in patients with diabetes during hyperbaric oxygen treatment

Daniel Brandin - Takotsubo Cardiomyopathy in a Swedish mixed ICU-population. A two year follow up of prevalence and short-term outcome.

Daniel Lyngfelt - Orsakar difenyl Parkinsons sjukdom?

David Sundemo - Långtidsuppföljning av transplantat för främre korsbandsoperation

Disa Blomstrand - En jämförelse av kapillärt blodglukos och venöst blodglukos hos icke-diabetespatienter som genomgår hyperbar syrgasbehandling

Elin Axelsson - Mini-mental state examination: Minne och Uppmärksamhet hos patienter med begynnande Alzheimers sjukdom och småkärlssjukdom.

Emma Asplund - Handläggning av samhällsförvärvad pneumoni – en kvalitetsjämförelse mellan medicinklinik i NU-sjukvården och svenska infektionskliniker

Erik Järbur - Can a sustainable increase in Sense Of Coherence be achieved in primary health care with high accessibility and patient-centered care?

Hanna Jansson - Prosc-genens uttryck zebrafiskembryogenesen och dess potentiella roll i pyridoxinberoende kramper hos människa

Hanna Olsson - Kartläggning av alkoholsjukdomar i Göteborg

Hassan Esmailzadah - β-talassemi major och minor

Helena Sundqvist - Vem får chansen att prata om livsstil i sjukvården?

Henrik Ivdal - Sårinfektioner efter ortopedisk kirurgi i Nepal

Hossein Vahid Rezah – Drogvanor bland ensamkommande flyktingbarn med afghansk bakgrund

Ibrahim Ziazadeh – Rollen av nanopartiklars yt- och kolloidkemi i drug delivery

Ilse Wersäll - Appendicitis: Trends in incidence, type and recovery, Patan Hospital, Nepal

Ingrid Bäckström - Synförmåga och utveckling av grå starr efter stamcellstransplantation i barndomen -en långtidsuppföljning

Jessica Sjölund - Användningen av diuretika och begränsad ultrafiltration för att bevara restnjurfuktionen i bloddialyspatienter- en retrospektiv analys

Joel Kjellgren - The role of nitric oxide signaling in reward induced by ghrelin and alcohol in mice

Johan Hultegård - Stroke: Behandling, rehabilitering och medvetenhet i en region med begränsade resurser – En deskriptiv studie på Västbanken, det ockuperade Palestinska territoriet

John Cederqvist - Osteocalcin en ny prognostisk markör för prostatacancer med hopp om nya behandlingsmöjligheter

Jonas Ekman –Effekten av operationstid på post-operativ infektionsrisk hos patienter med multipla frakturer. Thammasat University Hospital, Bangkok, Thailand

Josefin Bååth - Det växande hotet: Hög förekomst av Extended Spectrum Beta‐Lactamase-producerande Escherichia coli på en pediatrisk vårdavdelning vid ett tanzanianskt sjukhus

Karin Eskilsson - Betydelsen av rygg- och bäckenvinklar för utfallet vid pedikel subtraktions osteotomi hos 104 patienter

Karin Hultgren - Akut angiografi tidigt efter kranskärlskirurgi; indikationer, fynd, åtgärder och resultat

Karin Svensson - Paradoxala reaktioner vid tuberkulosbehandling

Karl Wendt – Effekten av olika högfettsdieter på det medfödda immunförsvaret i möss

Kim Toss –Ytlig vetenskap - Hur påverkas Involucrin-genen av en nyupptäckt molekyl?

Koochi Rasulzada - The function, expression and regulation of the stress induced protein DDIT3

Kristin Lindberg - Nutrient Deficiency in Gastric Bypass Surgery Patients – Longitudinal Results from the Swedish Obese Subjects (SOS) Study

Lars Cedergren - Ultrasonography-Based Analysis of the Fetal Lung and Respiratory Problems in the Newborn

Linda Svensson - Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase producing Escherichia Coli in a Tanzanian gynaecology ward

Louise Hansson - Correlation between cardiovascular co-morbidity, inflammation and pain in patients with rheumatoid arthritis, an observational study

Madeleine Sager - Post-transplantatoriskt lymfom hos hjärttransplanterade barn i Göteborg 1989-2012

Magnus Gramming – Realtidsövervakning av Erytrocyteenheter med QTA Tracer System vid blodcentralen, Länssjukhuset Ryhov resulterade i förändrad rutin.

Marcus Vestling - Vad är känt om bördan av långvarig muskuloskeletal smärta? - En litteraturstudie

Maria Malmerfors - Effekten av röstrehabilitering efter larynxcancer med avseende på röst- och livskvalitet

Maria Nelander - Självskattad hälsa hos föräldrar till barn med terapiresistent epilepsi

Matilda Emgård - Antibiotikaresistens och serotypfördelning av Streptococcus pneumoniae bland barn i Tanzania

Mats Mauritzon - Funktionellt resultat efter transanal endoskopisk mikrokirurgi

Mattias Ylander -Patientprediktorer för tidig omoperation efter korsbandsrekonstruktion: En kohortstudie med 2-årsuppföljning på 16 930 patienter.

Melissa Taheri - Blood donors and factors affecting blood donation in West Bank, Palestine: comparison with Sweden

Mia Sörhag - Increased levels of MHPG associated with suicide attempt in men with bipolar disorder

Mikaela Hällström - INVOLVERA, FÖRÄNDRA, INFORMERA, STÖTTA!
EN UTVÄRDERING AV UNGDOMSMOTTAGNINGEN VID ANGEREDS NÄRSJUKHUS

Mina Mahdi - Högt intresse men lågt deltagande i föräldrastödsgrupper i
nordöstra Göteborg – en enkätbaserad studie

Nima Peyravi Latif - Stress och hälsa i en internationell organization – att identifiera stressfaktorer genom en självrapporterad hälsoenkät

Ola Bergström - Individer med Typ 1 ärftlighet för alkoholism visar ökat motoriskt svar på 0,6 g/kg alkohol jämfört med kontroller: en preliminär studie

Olle Andersson – Injecting drug use related bacterial infections requiring hospital care in Gothenburg 2008-2011

Olof Bäverholm - Knowledge and attitudes towards antibiotic use in Kathmandu, Nepal

Olof Turesson - Early upregulation of Socs1 contributes to antigen-specific tolerance in collagen-induced arthritis

Oscar Wilsson - Role of Unlicensed NK cells in Immunotherapy of Acute Myeloid Leukemia

Patricia Johansson - Ultraljudsbaserad analys – en icke-invasiv metod för att förutspå andningsstörningar hos nyfödda

Patrik Johansson - Förbättrad diagnostik av fästingburen encefalit (TBE)

Rebecca Levi - Samband mellan kontinuerlig accelerometerregistrering och utvärdering med patientdagbok av fluktuerande motoriska symptom vid Parkinsons sjukdom.

Rebecka Åkebrand - Ögonfynd hos barn med Leigh syndrom

Richard Adamsson - Mechanical Ventilation 2014

Richard Vikström – Inverkan av ensidiga riktlinjer på strålbehandling av kontralateral bröstcancer

Richard Rahn - Kartläggning av Analcancerns Spridning till Ljumskarna – en jämförelse mellan dagens riktlinjer för strålbehandling och cancerns spridning.

Rickard Stålhammar - The hemodynamic effects of catecholamines in Takotsubo cardiomyopathy

Sebastian Johansson - Urinvägsinfektioner hos njurtransplanterade det första året efter transplantation

Simon Agerskov - Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus and Vascular Risk factors – a population-based study

Simon Larsson - Fysisk aktivitet hos ungdomar i Tonga - en Rapid Assessment studie.

Simon Åkerblom - Styrkemätning av övre extremiteten – utvärdering av en ny metod

Sofia Augustini - Är riskfaktorer, behandling och sekundärprevention olika för män respektive kvinnor vid akut stroke?

Sofia Gillén – Patient Predictors of Contralateral Anterior Cruciate Ligament Reconstruction – A Cohort Study on 9061 patients from The Swedish National Knee Ligament Register, with 5-Year Follow-up

Sofia Iselius - Bröstcancertumörer med snabb celldelning innehåller höga nivåer av glykogen

Sofia Linsten - Fosfolipidantikroppar i blod och ryggmärgsvätska, hos SLE-patienter med misstänkt CNS-engagemang och samband med depression och kognitiv nedsättning.

Sofie Walming - Suturteknik vid förslutning av medellinjesnitt
- Sårrupturer och ärrbråck i Västra Götalandsregionen

Tove Bokrantz - Behandling med blodtrycksmedicinen tiaziddiuretika
påverkar risken att drabbas av benskörhetsfraktur

Valdemar Landgren - The neutrophil-lymphocyte ratio in non-septic emergency patients

Victor Hantelius - Light therapy in patients with depression and insomnia in Department of Psychiatry 363 in Gothenburg

Zaky Chowdhury - Prediktiva faktorer för misslyckad stentbehandling av anastomosläckage i esofagus

Åsa Zell - A retrospective study on the influence of hemorrhage and transfusion requirement on short- and long term outcome following liver transplantation at Sahlgrenska University Hospital 

Sidansvarig: Christel Olsson|Sidan uppdaterades: 2015-05-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?